Loading...

Ocena i audyty

Weryfikacja poprawności środowisk IT umożliwia stwierdzenie czy organizacja stosuje dobre praktyki w zakresie konfiguracji i bieżącego utrzymania infrastruktury.

Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy wiele ocen i audytów środowisk hybrydowych, typu cloud-only oraz on-premises.

Wśród naszych klientów są instytucje administracji państwowej, przemysłu, budownictwa, transportu, nauki i rozwoju techniki, łączności, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, turystyki i wypoczynku, finansów i ubezpieczeń.

Naszym obecnym i przyszłym Klientom proponujemy przeprowadzenie oceny i audyty środowisk w zakresie:

  • usługi zarządzania tożsamościami
  • systemów serwerowych Windows Server
  • stacji klienckich Windows oraz macOS
  • systemów zarządzania urządzeniami mobilnymi Android oraz iOS
  • środowisk baz danych
  • systemów współpracy i ujednoliconej komunikacji
  • rozwiązań zabezpieczeń i ochrony
  • systemów dostępu zdalnego i wirtualnych pulpitów

Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy projekty, w których ocenie działania poddane zostały następujące produkty:

ŚRODOWISKA HYBRYDOWE & CLOUD-ONLY
Azure Active Directory Microsoft Intune Microsoft Azure
Exchange Online SharePoint Online Microsoft Teams
Microsoft Intune Windows Autopilot Fine Tuned User Experience
Windows Analytics Device Health Microsoft Advanced Threat Analytics Windows Defender Antivirus
Device Guard Microsoft Defender Advanced Threat Protection Office 365 Advanced Threat Protection
Azure Advanced Threat Protection Office 365 data loss prevention Windows Information Protection
Azure Information Protection P1/P2 Cloud App Security Microsoft Secure Score
Microsoft Security and Compliance Center Advanced eDiscovery Customer Lockbox
Advanced Data Governance Service Encryption with Customer Key Privileged Access Management
BitLocker Windows Hello Credential Guard
Direct Access System Center Configuration Manager OneDrive for Business
Microsoft Stream MyAnalytics Power BI Pro
To-Do Planner PowerApps & Flow
Sway Yammer SharePoint
ŚRODOWISKA ON-PREMISES
Active Directory Domain Services Active Directory Certificate Services Active Directory Rights Management Services
Active Directory Federation Services Active Directory Lightweight Directory Services Device Health Attestation
DHCP Server DNS Server File and Storage Services
BranchCache for Network Files Data Deduplication File Server Resource Manager
Host Guardian Service Hyper-V Multipoint Services
Network Controller Network Policy and Access Services Print and Document Services
Remote Access Remote Desktop Services Volume Activation Services
Web Services (IIS) Windows Deployment Services Windows Server Update Services
Windows Client macOS devices Android devices
SQL Server Exchange Server SharePoint Server

 

rozwiń