Loading...

Usługi IT

CBSG Polska do usług!

Miernikiem efektywności zespołów IT jest ich stopień gotowości do realizacji bieżących zadań. Świadomi takich doświadczeń oferujemy konsultacje i usługi z zakresu IT. Pragniemy podkreślić, że każdy krok realizujemy wspólnie z klientem. Jest to gwarancją zdobycia przez zespół IT wiedzy i nowych umiejętności. Ponieważ współczesne IT coraz mocniej oscyluje między rozwiązaniami lokalnymi a dostępnymi w chmurze, szczególny nacisk kładziemy na struktury hybrydowe.

Ocena i audyty

Weryfikacja poprawności środowisk IT umożliwia stwierdzenie czy organizacja stosuje dobre praktyki w zakresie konfiguracji i bieżącego utrzymania infrastruktury.

Więcej

Migracja do chmury

Klasyczne rozwiązania IT w coraz większym zakresie są przenoszone do środowisk online.

Więcej

Standaryzacja IT

Zapewnienie ujednoliconej konfiguracji wraz z zastosowaniem centralnego systemu sterowania ustawieniami daje wymierne korzyści.

Więcej

Konfiguracja usług

Uruchomienie nowego środowiska systemów operacyjnych oraz rozwiązań serwerowych wymaga prawidłowego planu przy uwzględnieniu wszystkich wymagań biznesowych Klienta.

Więcej

Utrzymanie infrastruktury

Sprawne działanie infrastruktury wymaga systematycznego monitorowania i reagowania na incydenty.

Więcej

Nasze projekty

Inżynierowie CBSG Polska kilkunastoletnie doświadczenie zdobywali uczestnicząc w wielu polskich i zagranicznych projektach IT.

Więcej
rozwiń