Loading...

Usługi IT

CBSG Polska do usług!

Miernikiem efektywności zespołów IT jest ich stopień gotowości do realizacji bieżących zadań. Świadomi takich doświadczeń oferujemy konsultacje i usługi z zakresu IT. Pragniemy podkreślić, że każdy krok realizujemy wspólnie z klientem. Jest to gwarancją zdobycia przez zespół IT wiedzy i nowych umiejętności. Ponieważ współczesne IT coraz mocniej oscyluje między rozwiązaniami lokalnymi a dostępnymi w chmurze, szczególny nacisk kładziemy na struktury hybrydowe.
Proponujemy usługi z zakresu:

 • Utrzymania infrastruktury IT
 • Audytów środowisk Active Directory
 • Migracji serwerów i stacji roboczych Windows
 • Standaryzacji ustawień i danych w środowiskach scentralizowanych
 • Wdrażania zasad zabezpieczeń
 • Dopasowania rozwiązań wirtualizacji oraz ich zarządzania
 • Przygotowania środowiska do współpracy z rozwiązaniami Cloud
 • Wykorzystania środowisk Windows Azure i Office 365
 • Zarządzania urządzeniami przenośnymi
 • Konfiguracji aplikacji mobilnych
 • Zarządzania tożsamościami i zabezpieczeniami

Ocena i audyty

Weryfikacja poprawności środowisk IT umożliwia stwierdzenie czy organizacja stosuje dobre praktyki w zakresie konfiguracji i bieżącego utrzymania infrastruktury.

Więcej

Standaryzacja środowisk

Zapewnienie ujednoliconej konfiguracji wraz z zastosowaniem centralnego systemu sterowania ustawieniami daje wymierne korzyści:

 • gwarancję zachowania standardu stacji roboczych i serwerów,
 • możliwość centralnej ochrony i utrzymania danych w organizacji,
 • spójny mechanizm zarządzania ustawieniami użytkowników i komputerów
Więcej

Wdrażanie i migracje

Uruchomienie nowego środowiska systemów operacyjnych oraz rozwiązań serwerowych wymaga prawidłowego planu przy uwzględnieniu wszystkich wymagań biznesowych Klienta. Niejednokrotnie wiąże się z koniecznością migracji danych oraz ustawień z równoczesnym utrzymaniem ciągłości działania organizacji. Naszym Klientom proponujemy usługi wdrażania, migracji i integracji środowisk w zakresie:

 • usług katalogowych (np. Active Directory, eDirectory)
 • serwerów plików (Windows, Linux, Unix)
 • serwerów pocztowych (np. Exchange, Thunderbird, Lotus)
Więcej

Usługi online

 • Klasyczne rozwiązania IT w coraz większym zakresie są przenoszone do środowisk online. Wpływ na taką sytuację ma wiele czynników:
 • wysoka dostępność usług
 • łatwość skalowania infrastruktury
 • dostęp z dowolnego miejsca na świecie
 • elastyczne dopasowanie środków finansowych do wymagań biznesowych organizacji
Więcej

Doświadczenie

Inżynierowie CBSG Polska kilkunastoletnie doświadczenie zdobywali uczestnicząc w wielu polskich i zagranicznych projektach IT dla firm i instytucji z następujących branż oraz sektorów:

 • Administracja publiczna i obrona narodowa
 • Bankowość i finanse
 • Edukacja…
Więcej
rozwiń