Loading...

MCSA: SQL Server 2014

Czas trwania kursu: 60 godzin
Cena: 2999 zł netto

Certyfikat potwierdza umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie podstaw pisania zapytań w języku T-SQL, administracji, utrzymania, instalacji, konfiguracji, zapewnienia wysokiej dostępności, implementacji bezpieczeństwa oraz podstaw implementacji magazynu danych na potrzeby hurtowni danych w środowisku SQL Server 2012/2014.

FORMA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w formie:

 • analizy scenariuszy zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi w oparciu o oficjalne materiały Microsoft
 • prezentacji przykładów ilustrujących pożądane umiejętności według aktualnych wytycznych zespołu Microsoft Learning.
 • przedstawieniu dobrych praktyk dla produktów oraz technologii poddawanych ocenie w trakcie egzaminu.


OBSZARY TEMATYCZNE ZAJĘĆ

W zakresie egzaminu 70-461

 1. Tworzenie i modyfikacja tabel
 2. Tworzenie i edycja widoków
 3. Tworzenie i edycja constraintów (kluczy podstawowych i obcych, wartości domyślnych)
 4. Tworzenie i edycja triggerów
 5. Praca z zapytaniami
  * Proste zapytania
  * Złączenia tabel
  * Podzapytania
  * Funkcje
  * Agregacje i grupowanie danych
  * Funkcje okienkowe
  * Praca z XML’ami
  * Operatory UNION, UNION ALL, INTERSECT, EXCEPT
  * CTE – Common Table Expressions
 6. Dodawanie, usuwanie i modyfikacja danych
 7. Tworzenie prostych funkcji (INLINE)
 8. Tworzenie procedur
 9. Transakcje
 10. Optymalizacja zapytań
 11. Wprowadzenie do instrukcji programistycznych TSQL
  * IF/ELSE IF/ELSE
  * Pętla WHILE
  * Obsługa błędów (TRY, CATCH)

W zakresie egzaminu 70-462

 1. Instalacja SQL SERVER
 2. Konfiguracja instancji
 3. Always On
  * Praca z klastrami
  * Grupy dostępności
 4. Aktualizacja SQL SERVER
 5. Migracja SQL SERVER
 6. Konserwacja bazy danych
  * Kopie bezpieczeństwa i przywracanie baz danych
  * Sprawdzanie spójności bazy danych
  * Konserwacja indeksów
  * Automatyzacja zadań związanych z konserwacją
 7. Przenoszenie baz danych na inny serwer
  * Skryptowanie bazy danych
  * ATTACH/DETACH
  * Inne sposoby przenoszenia
 8. Automatyzacja zadań za pomocą SQL Server Agent
 9. Bezpieczeństwo SQL SERVER
  * Sposoby uwierzytelniania do Serwera (Windows vs Mixed Authentication)
  * Tworzenie loginów
  * Tworzenie użytkowników
  * Tworzenie ról serwerowych i bazodanowych
  * Tworzenie ról aplikacyjnych
  * Contained Databases
  * Szyfrowanie baz danych
 10. Monitorowanie i tuning SQL Server
  * Widoki dynamiczne
  * Activity monitor
  * SQL Server Profiler
  * Extended Events
 11. Replikacja danych

W zakresie egzaminu 70-463

 1. Hurtownie danych – czym są, dlaczego się je stosuje
  * Tabele faktów
  * Tabele wymiarów
 2. Partycjonowanie tabel
 3. Kompresja stron danych
 4. Indeksy
  * Klastrowe
  * Nieklastrowe
  * Kolumnowe (klastrowe i nieklastrowe)
 5. Operacje ETL Za pomocą SQL SERVER Integration Services
  * Ekstrakcja danych
  * Transformacje
  * Ładowanie danych
 6. Obsługa Integration Services
  * Tworzenie projektów i paczek
  * Tworzenie połączeń do źródeł danych (Connection Managers)
  * Control Flow
  * Data Flow
  * Slowly Changing Dimensions
  * Zmienne i parametry
 7. Zasilanie Hurtowni
  * Śledzenie zmian w bazach za pomocą:
  – Change Data Capture
  – Change Tracking
  * Zasilenie inicjalne
  * Zasilenia inkrementacyjne
 8. Publikowanie i uruchamianie paczek i projektów
 9. Bezpieczeństwo paczek i projektów
 10. Debugowanie paczek i projektów Integration Services
 11. Dbanie o jakość danych za pomocą:
  * Data Quality Services
  * Master data Services

PROWADZĄCY: Przemysław Rosłon

Szkolenia realizowane w CBSG Polska prowadzone są przez autoryzowanych trenerów Microsoft (MCT) posiadających bogate doświadczenie praktyczne oraz dydaktyczne. Wśród wykładowców są osoby systematycznie występujące na największych konferencjach technicznych, zarówno w Polsce jako poza granicami kraju. Natomiast ich zaangażowanie w działania społecznościowe jest najlepszym potwierdzeniem, że to co robią na co dzień jest ich ogromną pasją.

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH ZAJĘĆ

Szkolenie obejmuje 20 spotkań po 3 godziny lekcyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu w terminach:

 • 11.10.2018 |18.00 – 21.00 | czwartek
 • 16.10.2018 |18.00 – 21.00 | wtorek
 • 18.10.2018 |18.00 – 21.00 | czwartek
 • 23.10.2018 |18.00 – 21.00 |wtorek
 • 25.10.2018 |18.00 – 21.00 | czwartek
 • 30.10.2018|18.00 – 21.00 | czwartek
 • 06.11.2018|18.00 – 21.00 | wtorek
 • 08.11.2018 | 18.00 – 21.00 |czwartek
 • 13.11.2018 | 18.00 – 21.00 | wtorek
 • 15.11.2018 | 18.00 – 21.00 | czwartek
 • 20.11.2018 | 18.00 – 21.00 | wtorek
 • 22.11.2018 | 18.00 – 21.00 |czwartek
 • 27.11.2018 | 18.00 – 21.00 | wtorek
 • 29.11.2018 | 18.00 – 21.00 | czwartek
 • 04.12.2018 | 18.00 – 21.00 | wtorek
 • 06.12.2018 | 18.00 – 21.00 | czwartek
 • 11.12.2018| 18.00 – 21.00 | wtorek
 • 13.12.2018 | 18.00 – 21.00 | czwartek
 • 18.12.2018 | 18.00 – 21.00 |wtorek
 • 20.12.2018 | 18.00 – 21.00 |czwartek

 

LOKALIZACJA

Centrum szkoleniowe CBSG Polska Sp. z o.o. ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa