Loading...

SC-900 Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Czas trwania kursu: 1 dzień
Cena: 999 zł netto

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Describe basic concepts of security, compliance, and identity
  Describe security concepts and methodologies.
  Describe Microsoft security and compliance principles.

 

 • Module 2: Describe the concepts and capabilities of Microsoft identity and access management solutions
  Describe the basic services and identity types of Azure AD
  Describe the authentication capabilities of Azure AD
  Describe the access management capabilities of Azure AD
  Describe the identity protection and governance capabilities of Azure AD
  Lab: Explore Azure Active Directory
  Lab: Explore Azure AD Authentication with self- service password rese
  Lab: Explore access management in Azure AD with Conditional Access
  Lab: Explore identity governance in Azure AD with Privileged Identity Management

 

 • Module 3: Describe the capabilities of Microsoft security solutions
  Describe the basic security capabilities in Azure
  Describe the security management capabilities of Azure
  Describe the security capabilities of Azure Sentinel
  Describe the threat protection capabilities of Microsoft 365
  Describe the security management capabilities of Microsoft 365
  Describe endpoint security with Microsoft Intune
  Lab: Explore Microsoft Cloud App Security
  Lab: Explore Azure Sentinel
  Lab: Explore Azure Security Center
  Lab: Explore Azure Network Security Groups (NSGs)
  Lab: Explore the Microsoft 365 Defender portal
  Lab: Explore Microsoft Intune

 

 • Module 4: Describe the capabilities of Microsoft compliance solutions
  Describe the compliance management capabilities in Microsoft
  Describe the information protection and governance capabilities of Microsoft 365
  Describe the insider risk capabilities in Microsoft 365
  Describe the eDiscovery capabilities of Microsoft 365
  Describe the audit capabilities of Microsoft 365
  Describe the resource governance capabilities in Azure
  Lab: Explore Azure Policy
  Lab: Explore Insider Risk Management in Microsoft 365
  Lab: Explore the Service Trust Portal
  Lab: Explore the Microsoft 365 compliance center & Compliance Manager
  Lab: Explore sensitivity labels in Microsoft 365
  Lab: Explore Insider Risk Management in Microsoft 365