Loading...

SC-900 Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Czas trwania kursu: 1 dzień
Cena: 999 zł netto

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Describe security methodologies
  Describe the Zero-Trust methodology
  Describe the shared responsibility model
  Define defense in depth

 

 • Module 2: Describe security concepts
  Describe common threats
  Describe encryption

 

 • Module 3: Describe Microsoft Security and compliance principles
  Describe Microsoft’s privacy principles
  Describe the offerings of the service trust portal

 

 • Module 4: Define identity principles/concepts
  Define identity as the primary security perimeter
  Define authentication
  Define authorization
  Describe what identity providers are
  Describe what Active Directory is
  Describe the concept of Federated services
  Define common Identity Attacks

 

 • Module 5: Describe the basic identity services and identity types of Azure AD
  Describe what Azure Active Directory is
  Describe Azure AD identities (users, devices, groups, service principals/applications)
  Describe what hybrid identity isdescribe the different external identity types (Guest Users)

 

 • Module 6: Describe the authentication capabilities of Azure AD
  Describe the different authentication methods
  Describe self-service password reset
  Describe password protection and management capabilities
  Describe Multi-factor Authentication
  Describe Windows Hello for Business

 

 • Module 7: Describe access management capabilities of Azure AD
  Describe what conditional access is
  Describe uses andbenefits of conditional access
  Describe the benefits of Azure AD roles

 

 • Module 8: Describe the identity protection & governance capabilities of Azure AD
  Describe what identity governance is
  Describe what entitlement management and access reviews is
  Describe the capabilities of PIM
  Describe Azure AD Identity Protection

 

 • Module 9 : Describe basic security capabilities in Azure
  Describe Azure Network Security groups
  Describe Azure DDoS protection
  Describe what Azure Firewall is
  Describe what Azure Bastion isdescribe what Web Application Firewall is
  Describe ways Azure encrypts data

 

 • Module 10: Describe security management capabilities of Azure
  Describe the Azure Security center
  Describe Azure Secure score
  Describe the benefit and use cases of Azure Defender -previously the cloud workload protection platform (CWPP)
  Describe Cloud security posture management (CSPM)
  Describe security baselines for Azure

 

 • Module 11: Describe security capabilities of Azure Sentinel
  Define theconcepts of SIEM, SOAR, XDR
  Describe the role and value of Azure Sentinel to provide integrated threat protection

 

 • Module 12: Describe threat protection with Microsoft 365 Defender (formerly Microsoft Threat Protection)
  describe Microsoft 365 Defender servicesdescribe Microsoft Defender for Identity (formerly Azure ATP)
  Describe Microsoft Defender for Office 365 (formerly Office 365 ATP)
  Describe Microsoft Defender for Endpoint (formerly Microsoft Defender ATP)
  Describe Microsoft Cloud App Security

 

 • Module 13: Describe securitymanagement capabilities of Microsoft 365
  Describe the Microsoft 365 Security Center
  Describe how to use Microsoft Secure Score
  Describe security reports and dashboards
  Describe incidents and incident management capabilities

 

 • Module 14: Describe endpoint security with Microsoft Intune
  Describe what Intune is
  Describe endpoint security with Intune
  Describe the endpoint security with the Microsoft Endpoint Manager admin center

 

 • Module 15: Describe the compliance management capabilities in Microsoft
  describe the compliance center
  Describe compliance manager
  Describe use and benefits of compliance score

 

 • Module 16: Describe information protection and governance capabilities of Microsoft 365
  Describe data classification capabilities
  Describe the value of content and activity explorer
  Describe sensitivity labels
  Describe Retention Polices and Retention Labels
  Describe Records Management
  Describe Data Loss Prevention

 

 • Module 17: Describe insider risk capabilities in Microsoft 365
  Describe Insider risk management solution
  Describe communication compliance
  Describe information barriers
  Describe privileged access management
  Describe customer lockbox

 

 • Module 18: Describe the eDiscovery capabilities of Microsoft 365
  Describe the purpose of eDiscovery
  Describe the capabilities of the content search tool
  Describe the core eDiscovery workflow
  Describe the advanced eDisovery workflow

 

 • Module 19: Describe the audit capabilities in Microsoft 365
  Describe the core audit capabilities of M365
  Describe purpose and value of Advanced Auditing

 

 • Module 20: Describe resource governance capabilities in Azure
  Describe the use of Azure Resource locks
  Describe what Azure Blueprints is
  Define Azure Policy and describe its use cases
  Describe cloud adoption framework