Loading...

Terminy kursów:

08.01.2024 - 11.01.2024
12.02.2024 - 15.02.2024
18.03.2024 - 21.03.2024

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

SC-300 Microsoft Identity and Access Administrator

Czas trwania kursu: 4 dni
Cena: 2999 zł netto

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Implement an identity management solution
  Implement Initial configuration of Azure AD
  Create, configure, and manage identities
  Implement and manage external identities
  Implement and manage hybrid identity
  Lab: Manage user roles
  Lab: Setting tenant-wide properties
  Lab: Assign licenses to users
  Lab: Restore or remove deleted users
  Lab: Add groups in Azure AD
  Lab: Change group license assignments
  Lab: Change user license assignments
  Lab: Configure external collaboration
  Lab: Add guest users to the directory
  Lab: Explore dynamic groups

 

 • Module 2: Implement an authentication and access management solution
  Secure Azure AD user with MFA
  Manage user authentication
  Plan, implement, and administer conditional access
  Manage Azure AD identity protection
  Lab: Configure Azure AD MFA authentication registration policy
  Lab: Enable sign-in risk policy
  Lab: Manage Azure AD smart lockout values
  Lab: Configure authentication session controls
  Lab: Implement conditional access policies, roles, and assignments
  Lab: Work with security defaults
  Lab: Configure and deploy self-service password reset (SSPR)
  Lab: Enable Azure AD MFA

 

 • Module 3: Implement access management for Apps
  Plan and design the integration of enterprise for SSO
  Implement and monitor the integration of enterprise apps for SSO
  Implement app registration
  Lab: Implement access management for apps
  Lab: Create a custom role to management app registration
  Lab: Register an application
  Lab: Grant tenant-wide admin consent to an application
  Lab: Add app roles to applications and recieve tokens

 

 • Module 4: Plan and implement an identity governancy strategy
  Plan and implement entitlement management
  Plan, implement, and manage access reviews
  Plan and implement privileged access
  Monitor and maintain Azure AD
  Lab: Configure PIM for Azure AD roles
  Lab: Assign Azure AD role in PIM
  Lab: Assign Azure resource roles in PIM
  Lab: Create access reviews for groups and apps
  Lab: Manage the lifecycle of external users with Azure AD identity governance
  Lab: Add terms of use acceptance report
  Lab: Create and manage a resource catalog with Azure AD entitlement