Loading...

Terminy kursów:

06.12.2021 - 09.12.2021

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

SC-200 Microsoft Security Operations Analyst

Czas trwania kursu: 4 dni
Cena: 2899 zł netto

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Mitigate threats using Microsoft Defender
  Introduction to threat protection with Microsoft 365
  Mitigate incidents using Microsoft 365 Defender
  Remediate risks with Microsoft Defender for Office 365
  Microsoft Defender for Identity
  Azure AD Identity Protection
  Microsoft Cloud App Security
  Respond to data loss prevention alerts
  Manage insider risk in Microsoft 365
  Lab : Mitigate threats using Microsoft Defender

 

 • Module 2: Mitigate threats using Microsoft 365 Defender for Endpoint
  Protect against threats with Microsoft Defender for Endpoint
  Deploy the Microsoft Defender for Endpoint environment
  Implement Windows 10 security enhancements
  Perform device investigations
  Perform actions on a device
  Perform evidence and entities investigations
  Configure for alerts and detections
  Manage insider risk in Microsoft 365
  Utilize Threat and Vulnerability Management
  Lab : Mitigate threats using Microsoft 365 Defender for Endpoint

 

 • Module 3: Mitigate threats using Azure Defender
  Plan for cloud workload protections using Azure Defender
  Explain cloud workload protections in Azure Defender
  Connect Azure assets to Azure Defender
  Connect non-Azure resources to Azure Defender
  Remediate security alerts using Azure Defender
  Lab : Mitigate threats using Azure Defender

 

 • Module 4: Create queries for Azure Sentinel using Kusto Query Language (KQL)
  Construct KQL statements for Azure Sentinel
  Analyze query results using KQL
  Build multi-table statements using KQL
  Work with data in Azure Sentinel using Kusto Query Language
  Lab : Create queries for Azure Sentinel using Kusto Query Language (KQL)

 

 • Module 5: Configure your Azure Sentinel environment
  Introduction to Azure Sentinel
  Create and manage Azure Sentinel workspaces
  Query logs in Azure Sentinel
  Use watchlists in Azure Sentinel
  Utilize threat intelligence in Azure Sentinel
  Lab : Configure your Azure Sentinel environment

 

 • Module 6: Connect logs to Azure Sentinel
  Connect data to Azure Sentinel using data connectors
  Connect Microsoft services to Azure Sentinel
  Connect Microsoft 365 Defender to Azure Sentinel
  Connect Windows hosts to Azure Sentinel
  Connect Common Event Format logs to Azure Sentinel
  Connect syslog data sources to Azure Sentinel
  Connect threat indicators to Azure Sentinel
  Lab : Connect logs to Azure Sentinel

 

 • Module 7: Create detections and perform investigations using Azure Sentinel
  Threat detection with Azure Sentinel analytics
  Threat response with Azure Sentinel playbooks
  Security incident management in Azure Sentinel
  Use entity behavior analytics in Azure Sentinel
  Query, visualize, and monitor data in Azure Sentinel
  Lab : Create detections and perform investigations using Azure Sentinel

 

 • Module 8: Perform threat hunting in Azure Sentinel
  Threat hunting with Azure Sentinel
  Hunt for threats using notebooks in Azure Sentinel
  Lab : Threat hunting in Azure Sentinel