Loading...

PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst

Czas trwania kursu: 3 dni
Cena: 1999 zł netto

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Get Started with Microsoft Data Analytics
  Data Analytics and Microsoft
  Getting Started with Power BI
  Lab : Getting Started in Power BI Desktop

 

 • Module 2: Prepare Data in Power BI
  Get data from various data sources
  Lab : Preparing Data in Power BI Desktop

 

 • Module 3: Clean, Transform, and Load Data in Power BI
  Data shaping
  Enhance the data structure
  Data Profiling
  Lab : Transforming and Loading Data in Power BI Desktop

 

 • Module 4: Design a Data Model in Power BI
  Introduction to data modeling
  Working with tables
  Dimensions and Hierarchies
  Lab : Data Modeling in Power BI Desktop
  Lab : Advanced Data Modeling in Power BI Desktop

 

 • Module 5: Create Model Calculations using DAX in Power BI
  Introduction to DAX
  DAX context
  Advanced DAX
  Lab : Advanced DAX in Power BI Desktop
  Lab :  Introduction to DAX in Power BI Desktop

 

 • Module 6: Optimize Model Performance in Power BI
  Optimze the model for performance
  Optimize DirectQuery Models
  Create and manage Aggregations

 

 • Module 7:Create Reports in Power BI
  Design a report
  Enhance the report
  Lab : Designing a report in Power BI Desktop
  Lab: Enhancing reports with interaction and formatting in Power BI Desktop

 

 • Module 8: Create Dashboards in Power BI
  Create a Dashboard
  Real-time Dashboards
  Enhance a Dashboard
  Lab : Creating a Dashboard in Power BI Service

 

 • Module 9: Enhance reports for usability and storytelling in Power BI
  Paginated report overview
  Create Paginated reports
  Lab : Creating a Paginated report in Power BI Desktop

 

 • Module 10: Perform Advanced Analytics in Power BI
  Advanced Analytics
  Data Insights through AI visuals
  Lab : Data Analysis in Power BI Desktop

 

 • Module 11: Manage Datasets in Power BI
  Parameters
  Datasets
  Security in Power BI 

 

 • Module 12: Create and Manage Workspaces in Power BI
  Creating Workspaces
  Sharing and Managing Assets
  Lab: Publishing and Sharing Power BI Content