Loading...

MCSA: Office 365

Czas trwania kursu: 42 godziny
Cena: 2099 zł netto

Certyfikat potwierdza umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie planowania i implementacji Office 365, zarządzania tożsamościami chmury oraz konfiguracji usług wchodzących w skład Office 365.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zajęcia odbywają się w formie:

 • analizy scenariuszy zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi w oparciu o oficjalne materiały Microsoft
 • prezentacji przykładów ilustrujących pożądane umiejętności według aktualnych wytycznych zespołu Microsoft Learning.
 • przedstawieniu dobrych praktyk dla produktów oraz technologii poddawanych ocenie w trakcie egzaminu.


TEMATYKA ZAJĘĆ

W zakresie egzaminu 70-346

 1. Konfiguracja konta tenanta
 2. Dodawanie i konfiguracja domen
 3. Planowanie uruchomienia pilota Office 365 w orgnizacji
 4. Konfiguracja rekordów DNS dla usług
 5. Konfiguracja połączeń do Office 365
 6. Administracja Microsoft Azure Rights Management
 7. Zarządzanie rolami administracyjnymi w Office 365
 8. Konfiguracja tożsamości w usługach Cloud
 9. Zarządzanie użytkownikami i grupami
 10. Zarządzanie tożsamościacmi Cloud z poziomu Windows PowerShell
 11. Przygotowanie środowiska Active Directory on-premises do połączenia z Azure AD
 12. Konfiguracja Azure AD
 13. Zarządzanie użytkownikami i grupami Active Directory w scenariuszu zastosowania Azure AD Connect
 14. Planowanie wymagań i zarządzanie tożsamości federowanymi na rzecz zapewnienia SSO
 15. Instalacja i zarządzanie serwerami AD FS
 16. Instalacja i zarządzanie serwrami WAP
 17. Analiza raportów
 18. Monitorowanie stanu usług
 19. Zastosowanie narzędzi do monitorowania i wykrywania nieprawidłowości

W zakresie egzaminu 70-347

 1. Zarządzanie wdrożeniami Office 365 Pro Plus w modelu UDI
 2. Telemetria i raportowanie
 3. Konfiguracja aplikacji klienckich usług Office 365
 4. Konfiguracja udostępniania dla użytkowników zewnętrznych
 5. Tworzenie kolekcji witryn SharePoint
 6. Planowanie rozwiązań współpracy w Office 365
 7. Konfiguracja dodatkowych adresów email dla użytkowników
 8. Tworzenie i zarządzanie zewnętrznych kontaktów, zasobów i grup
 9. Konfiguracja zasad archiwizacji
 10. Konfiguracja ustawień komunikacji Skype for Business
 11. Zarządzanie zasadami chroniącymi przed oprogramowaniem złośliwym
 12. Rekomendowane strategie migracji skrzynek pocztowych
 13. Planowanie konfiguracji Exchange Online
 14. Zarządzanie Skype for Business
 15. Implementacja Microsoft Teams
 16. Konfiguracja i zarządzanie OneDrive for Business
 17. Impelmentacja Microsft Flow oraz PowerApps
 18. Konfiguracja i zarządzanie Microsoft StaffHub
 19. Konfiguracja zabezpieczeń i usług zgodności z przepisami


FORMA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w formie:

 • wykładów mających na celu omówienie problematyki poszczególnych tematów,
 • ćwiczeń polegających na analizie scenariuszy egzaminacyjnych,
 • prezentacji rzeczywistych środowisk i ich konfiguracji.


PROWADZĄCY

Szkolenia realizowane w CBSG Polska prowadzone są przez autoryzowanych trenerów Microsoft (MCT) posiadających bogate doświadczenie praktyczne oraz dydaktyczne. Wśród wykładowców są osoby systematycznie występujące na największych konferencjach technicznych, zarówno w Polsce jako poza granicami kraju. Natomiast ich zaangażowanie w działania społecznościowe jest najlepszym potwierdzeniem, że to co robią na co dzień jest ich ogromną pasją.


TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH ZAJĘĆ

Szkolenie obejmuje 14 spotkań po 3 godziny lekcyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu w terminach:

 • 09.04.2019 |18.00 – 21.00 | wtorek
 • 11.04.2019 | 18.00 – 21.00 |czwartek
 • 16.04.2019 | 18.00 – 21.00 | wtorek
 • 18.04.2019 | 18.00 – 21.00 | czwartek
 • 23.04.2019 | 18.00 – 21.00 | wtorek
 • 25.04.2019 | 18.00 – 21.00 |czwartek
 • 30.04.2019 | 18.00 – 21.00 | wtorek
 • 09.05.2019 | 18.00 – 21.00 | czwartek
 • 14.05.2019 | 18.00 – 21.00 | wtorek
 • 16.05.2019 | 18.00 – 21.00 | czwartek
 • 21.05.2019| 18.00 – 21.00 | wtorek
 • 23.05.2019 | 18.00 – 21.00 | czwartek
 • 28.05.2019 | 18.00 – 21.00 |wtorek
 • 30.05.2019 | 18.00 – 21.00 |czwartek


LOKALIZACJA

Centrum szkoleniowe CBSG Polska Sp. z o.o. ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa