Loading...

Terminy kursów:

09.10.2023 - 13.10.2023
13.11.2023 - 17.11.2023
18.12.2023 - 22.12.2023

Pozostałe szkolenia

MS-55337 Introduction to Programming

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 3399 zł netto

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Podstawy programowania w oparciu o Microsoft Visual Studio 2022, C# i Visual Basic

 

 CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: Web Applications
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to Core Programming Concepts
  Computer Data Storage and Processing
  Application Types
  Application Lifecycle
  Code Compilation
  Lab: Thinking Like a Computer

 

 • Module 2: Core Programming Language Concepts
  Syntax
  Data Types
  Variables and Constants
  Lab: Working with Data Types

 

 • Module 3: Program Flow
  Introduction to Structured Programming Concepts
  Introduction to Branching
  Using Functions
  Using Decision Structures
  Introducing Repetition
  Lab: Creating Functions, Decisions, and Looping

 

 • Module 4: Algorithms and Data Structures
  Understand How to Write Pseudocode
  Algorithm Examples
  Introduction to Data Structures
  Lab: Working with Algorithms and Data Structure

 

 • Module 5: Error Handling and Debugging
  Introduction to Program Errors
  Introduction to Structured Error Handling
  Introduction to Debugging
  Lab: Implementing Debugging and Error Handling

 

 • Module 6: Introduction to Object-Oriented Programming
  Introduction to Complex Structures
  Introduction to Structs
  Introduction to Classes
  Introducing Encapsulation
  Lab: Implementing Complex Data Structures

 

 • Module 7: More Object-Oriented Programming
  Introduction to Inheritance
  Introduction to Polymorphism
  Introduction to .NET and the Base Class Library
  Lab: Implementing Inheritance
  Lab: Implementing Polymorphism

 

 • Module 8: Introduction to Application Security
  Authentication and Authorization
  Code Permissions on Computers
  Introducing Code Signing

 

 • Module 9: Core I/O Programming
  Using Console I/O
  Using File I/O
  Lab: Core I/O Programming

 

 • Module 10: Application Performance and Memory Management
  Value Types vs Reference Types
  Converting Types
  The Garbage Collector
  Lab: Using Value Types and Reference Types