Loading...

MS-600 Building applications and solutions with Microsoft 365 core services

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 3299 zł netto

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Implement Microsoft Identity
  Microsoft Identity platform
  Register an Application
  Implement Authentication
  Configure Permissions to consume an API
  Implement Authorization to consume an API
  Implement Authorization in an API
  Create a Service to access Microsoft Graph
  Lab : Implement Microsoft Identity

 

 • Module 2: Work with Microsoft Graph
  What is Microsoft Graph
  Access user data from Microsoft Graph
  Data usage with query parameters
  Manage a group lifecycle on Microsoft Graph
  Access files with Microsoft Graph
  Optimize network traffic
  Lab : Work with Microsoft Graph

 

 • Module 3: Extend and Customize SharePoint
  SharePoint Framework web parts
  SharePoint Framework extensions
  Package and deploy a SPFx solution
  Consumption of Microsoft Graph
  Consumption of 3rd party APIs secured with Azure AD from within SPFx
  Web Parts as Teams Tabs
  Branding and theming in SharePoint
  Lab : Extend and Customize SharePoint

 

 • Module 4: Extend Teams
  Microsoft Teams App
  Webhooks in Microsoft Teams
  Tabs in Microsoft Teams
  Messaging extensions in Microsoft Teams
  Conversational bots in Microsoft Teams
  Lab : Extend Teams

 

 • Module 5: Extend Office
  Office Add-ins
  Office JS APIs
  Customization of Add-ins
  Testing, debugging, and deployment options
  Actionable message
  Lab : Extend Office