Loading...

Terminy kursów:

26.06.2023 - 30.06.2023

Pozostałe szkolenia

MS-55339 Programming in C# (dawniej MS-20483)

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 3399 zł netto

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • gramatyka i składnia języka C#
 • podstawowe konstrukcje języka C#
 • wielowątkowość w C# (klasa Task, async i await)
 • dostęp do bazy danych za pomocą Entity Framework
 • LINQ
 • szyfrowanie i haszowanie danych

Przemysław Rosłon, Microsoft Certified Trainer

 CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: Universal Windows Platform
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: C# Syntax
  Writing Applications in C# and .NET
  Types of Data and Expressions
  C# Language Constructs
  Lab: Developing the Class Enrolment Application

 

 • Module 2: C# Language Concepts
  Methods
  Method Overloading
  Exception Handling
  Monitoring
  Lab: Extending the Class Enrolment Application

 

 • Module 3: C# Structures, Collections and Events
  Structs
  Enums
  Built-in Collections
  Events
  Lab: Building the Grades Prototype Application

 

 • Module 4: C# Classes
  Creating Classes
  Interfaces
  Understanding Generics in C#
  Lab: Adding Data Validation to the Application

 

 • Module 5: C# Inheritance
  Hierarchies of Classes
  Polymorphism
  Extending Classes
  Lab: Refactoring

 

 • Module 6: Input and Output
  File I/O
  Serialization and Deserialization
  Streams
  Lab: Creating the Grades Report

 

 • Module 7: Database Access
  Entity Framework
  LINQ
  Lab: Updating Grade Data

 

 • Module 8: Using the Network
  Web Services
  REST and OData
  ASP.NET Core MVC

 

 • Module 9: Graphical User Interfaces
  Using UI Frameworks
  Data binding
  Styling the UI
  Lab: Adding a Graphical User Interface

 

 • Module 10: Application Performance
  Multitasking
  Asynchronous Calls
  Dealing with Conflicts
  Lab: Performance Tuning

 

 • Module 11: C# Interop
  Dynamic Objects
  Managing Resources
  Lab: Working with Word

 

 • Module 12: Designing for Reuse
  Metadata
  Attributes
  Generating Code
  Assemblies
  Lab: Managing the Grades Report Assembly