Loading...

Terminy kursów:

02.10.2023 - 06.10.2023
06.11.2023 - 10.11.2023
04.12.2023 - 08.12.2023

Pozostałe szkolenia

MS-55324 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (dawniej MS-20740)

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 3399 zł netto

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • instalacja, aktualizacja oraz migracja serwerów i zasobów w Windows Server 2016
 • implementacja magazynów lokalnych
 • implementacja rozwiązań do przechowywania danych w przedsiębiorstwie
 • implementacja Storage Spaces oraz deduplikacji danych
 • instalacja i konfiguracja Hyper-V oraz maszyn wirtualnych
 • wdrażanie i zarządzanie kontenerami Hyper-V
 • wprowadzenie do zagadnień wysokiej dostępności oraz odtwarzania po awarii
 • implementacja i zarządzanie klastrami niezawodnościowymi
 • implementacja klastrami niezawodnościowymi maszyn wirtualnych Hyper-V
 • implementacja równoważenia obciążenia sieciowego NLB
 • zarządzanie, monitorowanie i utrzymanie maszyn wirtualnych

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

 CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: Windows Server 2016
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Installing, upgrading, and migrating servers and workloads
  Introducing Windows Server 2016
  Preparing and installing  Server Core
  Preparing for upgrades and migrations
  Migrating server roles and workloads
  Windows Server activation models
  Lab: Installing and configuring Server Core

 

 • Module 2: Configuring local storage
  Managing disks in Windows Server
  Managing volumes in Windows Server
  Lab: Configuring local storage

 

 • Module 3: Implementing enterprise storage solutions
  Overview of direct-attached storage, network-attached storage, and storage area networks
  Comparing Fibre Channel, iSCSI, and FCoE
  Understanding iSNS, data centre bridging, and MPIO
  Configuring sharing in Windows Server 2016
  Lab: Planning and configuring storage technologies and components

 

 • Module 4: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication
  Implementing Storage Spaces
  Managing Storage Spaces
  Implementing Data Deduplication
  Lab: Implementing Storage Spaces
  Lab: Implementing Data Deduplication

 

 • Module 5: Installing and configuring Hyper-V and virtual machines
  Overview of Hyper-V
  Installing Hyper-V
  Configuring storage on Hyper-V host servers
  Configuring networking on Hyper-V host servers
  Configuring Hyper-V virtual machines
  Managing Hyper-V virtual machines
  Lab: Installing and configuring Hyper-V

 

 • Module 6: Deploying and managing Windows and Hyper-V containers
  Overview of containers in Windows Server 2016
  Deploying Windows Server and Hyper-V containers
  Installing, configuring, and managing containers
  Lab: Installing and configuring containers

 

 • Module 7: Overview of high availability and disaster recovery
  Defining levels of availability
  Planning high availability and disaster recovery solutions with Hyper-V virtual machines
  Backing up and restoring by using Windows Server Beckup
  High availability with failover clustering in Windows Server 2016
  Lab: Planning and implementing a high availability and disaster recovery solution

 

 • Module 8: Implementing failover clustering
  Planning a failover cluster
  Creating and configuring a new failover cluster
  Maintaining a failover cluster
  Troubleshooting a failover cluster
  Implementing site high availability with stretch clustering
  Lab: Implementing a failover cluster
  Lab: Managing a failover cluster

 

 • Module 9: Implementing failover clustering for Windows Server 2016 Hyper-V 
  Overview of integrating of  Hyper-V Server 2016 with failover clustering
  Implementing Hyper-V virtual machines on failover clusters
  Key features for virtual machines in a clustered environment
  Lab: Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V

 

 • Module 10: Implementing Network Load Balancing
  Overview of NLB clusters
  Configuring an NLB cluster
  Planning an NLB implementation
  Lab: Implementing NLB

 

 • Module 11: Creating and managing deployment images
  Introduction to deployment images
  Creating and managing deployment images by using MDT
  Virtual machine environments for different workloads
  Lab: Using MDT to deploy Windows Server 2016

 

 • Module 12: Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations
  WSUS overview and deployment options
  Update management process with WSUS
  Overview of PowerShell DSC
  Overview of Windows Server 2016 monitoring tools
  Using Performance Monitor
  Monitoring Event Logs
  Lab: Implementing WSUS and deploying updates
  Lab: Monitoring and troubleshooting Windows Server 2016