Loading...

Terminy kursów:

15.01.2024 - 19.01.2024
12.02.2024 - 16.02.2024
11.03.2024 - 15.03.2024

Pozostałe szkolenia

MS-55320 Programming with HTML, CSS, and JavaScript (dawniej MS-20480)

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 3399 zł netto

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Opis technologii wykorzystywanych do tworzenia witryn internetowych
 • Tworzenie stron www z wykorzystaniem HTML, linków oraz obrazków
 • Opis korzyści płynących z używania CSS
 • Tworzenie stron styli za pomocą HTML i CSS
 • Omówienie koncepcji programowania za pomocą obiektów i ich właściwości oraz metod
 • Praca ze zmiennymi JavaScript
 • Tworzenie własnych funkcji w JavaScript
 • Tworzenie kontrolowanych przepływów w JavaScript
 • Tworzenie kodu umożliwiającego komunikację z sygnałami zewnętrznymi np. wczytanie strony, klik myszki
 • Tworzenie formularzy w HTML oraz weryfikacja ich za pomocą JavaScript
 • Praca z wyrażeniami regularnymi

Przemysław Rosłon, Microsoft Certified Trainer

 CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: Web Applications
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: A Quick Overview of Web Development
  HTML is Part of a Team
  Client-side Programming
  Server-side Programming
  Web Development Technologies

 

 • Module 2: Introduction to HTML
  Exercise: A Simple HTML Document
  Getting Started with a Simple HTML Document
  HTML Elements, Attributes, and Comments
  The HTML Skeleton
  Viewing the Page Source
  Special Characters
  HTML Elements and Special Characters
  History of HTML
  The lang Attribute
  Lab: Getting Started

 

 • Module 3: Paragraphs, Headings, and Text
  Paragraphs
  Heading Levels
  Breaks and Horizontal Rules
  Exercise: Paragraphs, Headings, and Text
  The div Tag
  Creating an HTML Page
  Quoted Text
  Preformatted Text
  Inline Semantic Elements
  Exercise: Adding Inline Elements
  Lab: Exercises included throughout lesson

 

 • Module 4: HTML Links
  Links Introduction
  Text Links
  Absolute vs. Relative Paths
  Targeting New Tabs
  Email Links
  Exercise: Adding Links
  Lorem Ipsum
  The title Attribute
  Linking to a Specific Location on the Page
  Targeting a Specific Location on the Page
  Lab: Exercises included throughout lesson

 

 • Module 5: HTML Images
  Inserting Images
  Image Links
  Adding Images to the Document
  Exercise: Adding Images to the Page
  Providing Alternative Images
  Lab: Exercises included throughout lesson

 

 • Module 6: HTML Lists
  Unordered Lists
  Ordered Lists
  Definition Lists
  Exercise: Creating Lists
  Lab: Exercises included throughout lesson

 

 • Module 7: Crash Course in CSS
  Benefits of Cascading Style Sheets
  CSS Rules
  Selectors
  Combinators
  Precedence of Selectors
  How Browsers Style Pages
  CSS Resets
  CSS Normalizers
  External Stylesheets, Embedded Stylesheets, and Inline Styles
  Exercise: Creating an External Stylesheet
  Exercise: Creating an Embedded Stylesheet
  Exercise: Adding Inline Styles
  div and span
  Exercise: Styling div and span
  Media Types
  Units of Measurement
  Inheritance
  Lab: Exercises included throughout lesson

 

 • Module 8: CSS Fonts
  font-family
  @font-face
  font-size
  font-style
  font-variant
  font-weight
  line-height
  font shorthand
  Exercise: Styling Fonts
  Lab: Exercises included throughout lesson

 

 • Module 9: Color and Opacity
  About Color and Opacity
  Color and Opacity Values
  Color
  Opacity
  Exercise: Adding Color and Opacity to Text
  Lab: Exercises included throughout lesson

 

 • Module 10: CSS Text
  letter-spacing
  text-align
  text-decoration
  text-indent
  text-shadow
  text-transform
  white-space
  word-break
  word-spacing
  Exercise: Text Properties
  Lab: Exercises included throughout lesson

 

 • Module 11: JavaScript Basics
  JavaScript vs. EcmaScript
  The HTML DOM
  JavaScript Syntax
  Accessing Elements
  Where Is JavaScript Code Written?
  JavaScript Objects, Methods, and Properties
  Exercise: Alerts, Writing, and Changing Background Color
  Lab: Exercises included throughout lesson

 

 • Module 12: Variables, Arrays, and Operators
  JavaScript Variables
  A Loosely Typed Language
  Google Chrome DevTools
  Storing User-Entered Data
  Exercise: Using Variables
  Constants
  Arrays
  Exercise: Working with Arrays
  Associative Arrays
  Playing with Array Methods
  JavaScript Operators
  The Modulus Operator
  Playing with Operators
  The Default Operator
  Exercise: Working with Operators
  Lab: Exercises included throughout lesson

 

 • Module 13: JavaScript Functions
  Global Objects and Functions
  Exercise: Working with Global Functions
  User-defined Functions
  Exercise: Writing a JavaScript Function
  Returning Values from Functions
  Lab: Exercises included throughout lesson

 

 • Module 14: Built-In JavaScript Objects
  Strings
  Math
  Date
  Helper Functions
  Exercise: Returning the Day of the Week as a String
  Lab: Exercises included throughout lesson

 

 • Module 15: Conditionals and Loops
  Conditionals
  Short-circuiting
  Switch / Case
  Ternary Operator
  Truthy and Falsy
  Exercise: Conditional Processing
  Loops
  while and do…while Loops
  for Loops
  break and continue
  Exercise: Working with Loops
  Array: forEach()
  Lab: Exercises included throughout lesson

 

 • Module 16: Event Handlers and Listeners
  On-event Handlers
  Exercise: Using On-event Handlers
  The addEventListener() Method
  Anonymous Functions
  Capturing Key Events
  Exercise: Adding Event Listeners
  Benefits of Event Listeners
  Timers
  Typing Test
  Lab: Exercises included throughout lesson

 

 • Module 17: The HTML Document Object Model
  CSS Selectors
  The innerHTML Property
  Nodes, NodeLists, and HTMLCollections
  Accessing Element Nodes
  Exercise: Accessing Elements
  Dot Notation and Square Bracket Notation
  Accessing Elements Hierarchically
  Exercise: Working with Hierarchical Elements
  Accessing Attributes
  Creating New Nodes
  Focusing on a Field
  Shopping List Application
  Exercise: Logging
  Exercise: Adding EventListeners
  Exercise: Adding Items to the List
  Exercise: Dynamically Adding Remove Buttons to the List Items
  Exercise: Removing List Items
  Exercise: Preventing Duplicates and Zero-length Product Names
  Manipulating Tables
  Lab: Exercises included throughout lesson

 

 • Module 18: HTML Forms
  How HTML Forms Work
  The form Element
  Form Elements
  Buttons
  Exercise: Creating a Registration Form
  Checkboxes
  Radio Buttons
  Exercise: Adding Checkboxes and Radio Buttons
  Fieldsets
  Select Menus
  Textareas
  Exercise: Adding a Select Menu and a Textarea
  HTML Forms and CSS
  Lab: Exercises included throughout lesson

 

 • Module 19: JavaScript Form Validation
  Server-side Form Validation
  HTML Form Validation
  Accessing Form Data
  Form Validation with JavaScript
  Exercise: Checking the Validity of the Email and URL Fields
  Checking Validity on Input and Submit Events
  Adding Error Messages
  Validating Textareas
  Validating Checkboxes
  Validating Radio Buttons
  Validating Select Menus
  Exercise: Validating the Ice Cream Order Form
  Giving the User a Chance
  Lab: Exercises included throughout lesson

 

 • Module 20: Regular Expressions
  Getting Started
  Regular Expression Syntax
  Backreferences
  Form Validation with Regular Expressions
  Cleaning Up Form Entries
  Exercise: Cleaning Up Form Entries
  A Slightly More Complex Example
  Lab: Exercises included throughout lesson