Loading...

Terminy kursów:

18.12.2023 - 19.12.2023
04.01.2024 - 05.01.2024
12.02.2024 - 13.02.2024
04.03.2024 - 05.03.2024

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

MS-55200 SharePoint 2016 Power User Training

Czas trwania kursu: 2 dni
Cena: 1999 zł netto

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • tworzenie workflow przy pomocy aplikacji SharePoint Designer
 • zastosowanie i konfiguracja wbudowanych obiegów
 • wykorzystania Magazynu Terminów i zarządzanych metadanych
 • implementacja identyfikatorów dokumentów
 • wykorzystanie funkcji publikowania
 • tworzenie zestawów dokumentów
 • konfiguracja nawigacji zależnej od metadanych
 • tworzenie zewnętrznych typów zawartości
 • tworzenie i konfiguracja polis
  Łukasz Falaciński, Microsoft Certified Trainer

 

 POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Content Approval
  Enabling Content Approval
  Content Approval Workflows
  Lab: Content Approval

 

 • Module 2: Creating Custom Workflows with SharePoint Designer 2013
  Workflow Basics
  Custom List Workflows
  Workflow Actions
  Workflow Conditions
  Workflow Initiation Form
  Resusable Workflows
  Lab: Creating Custom Workflows with SharePoint Designer 2016

 

 • Module 3: Working with Managed Metadata
  Creating a Term Store Group and Term Set
  Creating Metadata Columns in Lists and Libraries
  Publishing Content Types
  Lab: Working with Managed Metadata

 

 • Module 4: Business Connectivity Services
  Business Connectivity Service Basics
  Creating an External Content Type iwth SharePoint Designer
  Creating a List from an External Content Type
  Lab: Business Connectivity Services

 

 • Module 5: Information Management Policy
  Information Management Policy Basics
  Defining Information Policy for a Content Type
  Defining Information Policy for a List
  Lab: Information Management Policy

 

 • Module 6: Content Organizer
  Activating the Content Organizer Feature
  Configuring Content Organizer Settings
  Confiugring conetnt Organizer Rules
  Lab: Content Organizer

 

 • Module 7: Document ID Service
  Activating the Document ID Feature
  Configuring Document ID Settings
  Linking Documents Using Their Document ID
  Lab: Document ID Service

 

 • Module 8: Document Sets
  Activating the Document Sets Feature
  Creating a Document Set Content Type
  Adding a Document Set Content Type of a Library
  Lab: Document Sets

 

 • Module 9: SharePoint Server Publishing Infrastructure
  Activating the SharPoint Server Publishing Infrastructure
  Publishing Infrastructure Basics
  Creating Pages wiht Page Layouts
  Lab: SharePoint Server Publishing Infrastructure

 

 • Module 10: Configuring and Consuming Site Search Results
  Search SharePoint for Content
  SharePoint Search Center
  Lab: Configuring and Consuming Site Search Results