MS-55178 Introduction to Microsoft Outlook 2016

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • Praca z nowymi funkcjami w programie Outlook.
 • Praca z Wstążką, kartami, grupami i poleceniami.
 • Praca z widokiem Backstage.
 • Dodawanie konta pocztowego.
 • Praca z wiadomościami.
 • Praca z kalendarzem i kontaktami.
 • Wykorzystanie funkcjonalności „Powiedz mi, co chcesz zrobić”.

Paweł Kiraga, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżkach:

 • MOS: Outlook 2016
 • MOM: 2016 Master
MOS  MOE MOM 

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

 podstawowy średniozaawansowany  zaawansowany  ekspercki 
100 200  300  400

Czas trwania

 • 8 godzin lekcyjnych (1 dzień)

Tematyka zajęć

 • Module 1: The Outlook 2016 Interface
  Overview of the Outlook Interface
  The Ribbon
  Tabs, Groups, and Commands on the Ribbon
  The Backstage View (File Menu)

 

 • Module 2: Performing Popular Tasks in Outlook 2016
  Setting Up an Email Account
  Exercise: Setting Up an Email Account
  Open Email Messages
  Open Email Messages
  Reply to and Forward Email Messages
  Preview and Save an Attachment
  Exercise: Opening and Replying to a Message
  Print a Message
  Delete a Message
  Save a Message in an Alternate Format

 

 • Module 3: Working with Messages
  Compose a Message
  Add an Attachment
  Add Voting Options
  Check Spelling and Grammar
  Format Text
  Use Microsoft Word to Edit Messages
  Insert a Hyperlink or Image in a Message
  Send a Message
  Exercise: Creating and Sending a New Message

 

 • Module 4: Working with the Calendar
  Change Your Calendar View
  Set Up Availability Status
  Exercise: Setting Up Your Calendar
  Print Your Schedule
  Share Your Calendar
  Schedule a Meeting
  Make Updates to Meetings
  Cancel a Meeting
  Reply to a Meeting Invitation
  Schedule an Appointment
  Make Updates to an Appointment
  Create Calendar Groups
  Delete a Calendar
  Work with Calendar Items
  Using Multiple Calendars
  Exercise: Scheduling a Meeting

 

 • Module 5: Organizing Contacts
  Add, Delete, Import, and Print a Contact
  Update a Contact
  Exercise: Adding and Updating a Contact
  Locate a Contact
  Sort Contacts
  Work with Contact Groups
  Manage Multiple Address Books
  Perform a Mail Merge
  Exercise: Performing a Mail Merge

 

 • Module 6: New Features in Outlook 2016
  Tell Me
  Improvements to Attachments
  New Chinese and Japanese Fonts
  The Email Address Internationalization (EAI) Feature
supercena3 499zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 28.06.2018 - 28.06.2018
 • 20.08.2018 - 20.08.2018
 • 24.09.2018 - 24.09.2018
 • 05.11.2018 - 05.11.2018
 • 10.12.2018 - 10.12.2018