Loading...

Terminy kursów:

02.10.2023 - 02.10.2023
30.10.2023 - 30.10.2023
20.11.2023 - 20.11.2023
18.12.2023 - 18.12.2023

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

MS-55177 Advanced Microsoft PowerPoint 2016

Czas trwania kursu: 1 dzień
Cena: 799 zł netto

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Tworzenie dostosowanych prezentacji z szablonów.
 • Dodawanie efektów specjalnych.
 • Użycie wzorca dla slajdów, materiałów informacyjnych oraz notatek.
 • Tworzenie, edytowanie oraz importowanie wykresów.
 • Zarządzanie hiperłączami.
 • Tworzenie dostosowanych pokazów.
 • Zabezpieczanie i udostępnianie prezentacji.

Paweł Kiraga, Microsoft Certified Trainer

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżkach: MOS: PowerPoint 2016, MOM: 2016 Master

MOS  MOE MOM 

 Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

 POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Customizing Presentations
  Applying a Theme
  Applying a Background Style
  Adding a Footer
  Arranging and Printing Sections
  Exercise: Adding a Background Image
  Exercise: Customizing Your Presentation

 

 • Module 2: Presentation Masters
  Working with the Slide Master
  Slide Layouts
  Formatting Slide Masters and Layouts
  Adding a Watermark to Your Presentation
  Adding Slide Numbers Using the Slide Master
  Inserting a New Slide Master
  Preserving a Slide Master
  Modifying the Notes Master
  Modifying the Handout Master
  Adding a Header and Footer to Notes and Handouts
  Exercise: Using the Slide Master

 

 • Module 3: Working with Special Effects
  Animating Text and Objects
  Working with the Animation Painter
  Setting Animation Timing
  Animating a Chart
  Exercise: Applying Special Effects to a Presentation

 

 • Module 4: Using SmartArt
  Inserting SmartArt Graphics
  Modifying Smart Art Graphics
  Resizing/Repositioning a SmartArt Object
  Inserting Text into a SmartArt Object
  Formatting Text in a SmartArt Object
  Adding Shapes to a SmartArt Object
  Ungrouping SmartArt Objects
  Exercise: Working with SmartArt

 

 • Module 5: Multimedia
  Creating a Photo Album
  Adding Captions
  Applying a Theme to Your Album
  Customizing an Album
  Exercise: Creating and Modifying a Photo Album
  Inserting Sounds and Video
  Editing Media Clips
  Exercise: Adding Video to a Presentation

 

 • Module 6: Setting Up the Slide Show
  Setting Up a Custom Show
  Creating a Hyperlink
  Adding an Action Button
  Jumping to Another Presenation
  Exercise: Presenting a Custom Show
  Using Rehearse Timings
  Navigating within a Slide Show
  Annotating a Presenation
  Creating a Presenter-Independent Slide Show
  Setting Up a Slide Show to Repeat Automatically
  Exercise: Preparing the Slide Show

 

 • Module 7: Outlines and Slides
  Exporting Notes and Handouts to Word
  Exporting an Outline to Word
  Saving a Presetnation as an Outline
  Exercise: Exporting an Outline to Word

 

 • Module 8: Managing Multiple Presentations
  Merging Multiple Presentations
  Reusing Slides from Other Presentations
  Viewing Multiple Presentations
  Tracking Changes in PowerPoint
  Exercise: Reviewing Changes in PowerPoint

 

 • Module 9: Sharing and Securing a Presentation
  Sharing a Presentation with a Remote Audience
  Embedding the Fonts in a Presentation
  Inspecting the Presentation
  Packaging a Presentation for CD
  Using the Power Point Viewer
  Exercise: Sharing a Presentation
  Encrypting a Presentation
  Adding a Digital Signature
  Marking a Presentation as Final
  Granting Permissions
  Compressing Pictures
  Sending a Presentation in PDF format
  Exercise: Securing a Presentation

 

 • Module 10: Features New since PowerPoint 2013
  Using Comments
  Exercise: Using the Comments Feature
  Motion Path Changes
  Creating Custom Color with the Eyedropper

 

 • Module 11: New Features in PowerPoint 2016
  Using Comments
  Exercise: Using the Comments Feature
  Motion Path Changes
  Creating Custom Color with the Eyedropper

 

 • Module 12: Cloud
  Using the Cloud
  Exercise: Using the Cloud