MS-55176 Introduction to Microsoft PowerPoint 2016

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • Rozpoczynanie i kończenie sesji programu PowerPoint.
 • Edytowanie prezentacji.
 • Tworzenie różnych typów slajdów.
 • Wykorzystanie widoku konspektu.
 • Dodawanie grafiki do slajdu.
 • Formatowanie slajdu oraz użycie szablonów.
 • Widok sortowania slajdów oraz reorganizacja prezentacji.
 • Stosowanie tabel oraz wykresów w prezentacji.
 • Drukowanie różnych elementów prezentacji.
 • Uruchamianie pokazu slajdów.

Paweł Kiraga, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżkach:

 • MOS: PowerPoint 2016
 • MOM: 2016 Master
MOS  MOE MOM 

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

 podstawowy średniozaawansowany  zaawansowany  ekspercki 
100 200  300  400

Czas trwania

 • 8 godzin lekcyjnych (1 dzień)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Creating a PowerPoint Presentation
  Starting Microsoft PowerPoint
  Normal View
  Creating a Presentation
  Saving a Document
  Importing a File
  The Status Bar
  Closing a Presentation
  Exercise: Creating a Microsoft PowerPoint Presentation

 

 • Module 2: The Ribbon
  The Ribbon
  Tabs
  Groups
  Commands
  Exercise: Exploring the Ribbon

 

 • Module 3: The Quick Access Toolbar
  Adding Common Commands
  Adding More Commands with the Customize Dialog Box
  Adding Ribbon Commands or Groups
  Placement
  Exercise: Customize the Quick Access Toolbar

 

 • Module 4: The Backstage View (The File Menu)
  Introduction to the Backstage View
  Opening a Presentation
  Exercise: Opening a Presentation
  New Presentation and Presentation Templates
  Exercise: Creating an Agenda Using a Template
  Presentation Properties
  Adding Your Name to a Microsoft PowerPoint

 

 • Module 5: Formatting Microsoft PowerPoint Presentations
  Selecting a Slide Layout
  Adding text
  Adding Text from a Text File or Word Outline
  Editing Text
  Formatting Text
  Formatting Text as WordArt
  Creating Bulleted and Numbered Lists
  Formatting Text Placeholders
  Adding Slides to a Presentation
  Arranging Slides
  Exercise: Formatting Text

 

 • Module 6: Working with Images
  Adding Images to a Slide
  Inserting a Picture
  Inserting Clip Art
  Capturing and Inserting a Snapshot
  Editing an Image
  Formatting Images
  Applying a Style and Cropping an Image
  Grouping and Ungrouping Images
  Arranging Images
  Adding Shapes
  Exercise: Working with Images and Shapes

 

 • Module 7: Working with Tables and Charts
  Inserting a Table
  Formatting Tables
  Importing Tables from External Sources
  Exercise: Working with a Table
  Inserting a Chart
  Formatting a Chart
  Importing Charts from External Sources
  Exercise: Working with Charts
supercena3 499zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 11.01.2018 - 11.01.2018
 • 15.02.2018 - 15.02.2018
 • 22.03.2018 - 22.03.2018
 • 10.05.2018 - 10.05.2018
 • 21.06.2018 - 21.06.2018