MS-55175 Advanced Microsoft Word 2016

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • Praca ze spisem treści.
 • Praca z przypisami dolnymi i końcowymi.
 • Wstawianie cytatów, bibliografii oraz indeksów.
 • Wykorzystanie komentarzy.
 • Śledzenie zmian, wraz z akceptowaniem i odrzucaniem zmian.
 • Porównywanie i łączenie dokumentów.
 • Użycie korespondencji seryjnej, tworzenie kopert i etykiet.
 • Zabezpieczanie dokumentów.
 • Korzystanie z zakładek, znaków wodnych.
 • Dostosowywanie Wstążki.

Paweł Kiraga, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżkach:

 • MOE: Word Expert 2016
 • MOM: 2016 Master
MOS  MOE MOM 

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

 podstawowy średniozaawansowany  zaawansowany  ekspercki 
100 200  300  400

Czas trwania

 • 8 godzin lekcyjnych (1 dzień)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Working with Long Documents
  Adding a Table of Contents
  Updating a Table of Contents
  Delting the Table of Contents
  Exercise: Insert and Update a Table of Contents
  Footnotes and Endnotes
  Exercise: Working with Footnotes
  Inserting Citations and a Bibliography
  Exercise: Insert Citations and a Bibliography
  Adding an Index
  Exercise: Inserting an Index
  Inserting a Table of Figures
  Inserting and Updating a Table of Authorities
  Creating an Outline

 

 • Module 2: Review and Collaborating on Documents
  Adding Comments
  Exercise: Adding Comments to a Document
  Tracking Changes
  Exercise: Tracking Changes
  Viewing Changes, Additions, and Comments
  Exercise: Viewing Markup
  Accepting and Rejecting Changes
  Exercise: Accepting and Rejecting Changes

 

 • Module 3: Comparing and Combining Documents
  Comparing Documents
  Exercise: Comparing Documents
  Combining Documents
  Exercise: Combining Documents

 

 • Module 4: Managing Mailings
  Creating Envelopes and Labels
  Exercise: Printing an Envelope
  Using Mail Merge
  Exercise: Using Mail Merge

 

 • Module 5: Protecting Documents
  Making Microsoft Word Documents Read Only
  Password Protect Word Documents
  Removing Metadata from Files
  Restrict Formatting and Editing
  Exercise: Protecting a Document

 

 • Module 6: Random Useful Items
  Add bookmarks to a document and use them to jump around a document.
  Add watermarks to a Microsoft Word document.
  Add titles to sections.
  Insert built-in fields.
  Use the Go To feature.
  Customize the ribbon.
  Prepare a document for internatiolization and accessibility.

 

 • Module 7: New Features as of 2013
  Using the Cloud
  Exercise: Using the Cloud
  Resume Reading Feature

 

 • Module 8: New Features in Word 2016
  Ink Equations
  Version History
  Shape Formatting
  Sharing
supercena3 499zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 20.06.2018 - 20.06.2018
 • 08.08.2018 - 08.08.2018
 • 19.09.2018 - 19.09.2018
 • 24.10.2018 - 24.10.2018
 • 05.12.2018 - 05.12.2018