MS-55021 Configuring and Administering Hyper-V in Windows Server 2012

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • wprowadzenie do technologii wirtualizacji Microsoft
 • implementacja Hyper-V
 • projektowanie i zarządzanie rozwiązaniami magazynów maszyn wirtualnych
 • projektowanie i zarządzanie sieciami wirtualnymi
 • projektowanie architektury hostów Hyper-V
 • projektowanie architektury maszyny wirtualnej
 • projektowanie infrastruktury wirtualizacji Hyper-V w Windows Server 2012
 • omówienie tematyki migawek Hyper-V
 • omówienie wysokiej dostępności maszyn wirtualnych oraz hostów Hyper-V
 • omówienie opcji magazynów dla maszyn wirtualnych
 • omówienie rodzajów dysków wirtualnych
 • omówienie usługi integracji w Hyper-V
 • omówienie Live Migration
 • wprowadzenie do Storage Migration
 • wprowadzenie do importowania maszyn wirtualnych
  Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

Czas trwania

 • 24 godziny lekcyjne (3 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Planning for Virtualization
  Overview of Microsoft Virtualization
  Assessment of Virtualization Candidates
  Planning for Virtualization
  Lab: Assessing the Environment for Virtualization

 

 • Module 2: Implementing Server Virtualization with Hyper-V
  Implementing Hyper-V
  Managing Virtual Machine Storage
  Managing Virtual Networks
  Lab: Installing and Configuring the Hyper-V Server Role

 

 • Module 3: Creating and Configuring Virtual Hard Disks and Virtual Machines
  Creating and Configuring Virtual Hard Disks
  Creating and Configuring Virtual Machines
  Managing Virtual Machine Snapshots
  Virtual Machine Import
  Lab: Creating Virtual Hard Disks and Virtual Machines

 

 • Module 4: Configure Networking in Hyper-V
  Advanced features of Virtual Network Adapters
  Hyper-V Network Virtualization
  Hyper-V Extensible Switch
  Lab: Configuring Network Settings

 

 • Module 5: Scale-up Virtual Machines
  Overview of Scale-up options in Windows Server 2012
  Non-uniform memory access (NUMA)
  Hyper-v Scale Comparison
  Lab: Configuring NUMA

 

 • Module 6: Hyper-V Replica and Disaster Recovery
  Overview of Hyper-V Replica
  Configuring Hyper-V Replica
  Hyper-V Replica Failover Operations
  Hyper-V Backup
  Lab: Configuring Hyper-V Replica and Backups

 

 • Module 7: Hyper-V Migration
  Live Migration Overview
  Storage Migration Overview
  Live Migration Security
  Live Migration using SMB
  Lab: Implementing Migration in Hyper-V
supercena3 1699zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu: