MS-55004 Installing and Configuring System Center 2012 Operations Manager

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • poznanie architektury i możliwości rozłożenia komponentów Operations Manager 2012
 • instalacja i wstępna konfiguracja oprogramowania z zastosowaniem najlepszych praktyk
 • rodzaje instalacji agentów, wady i zalety każdej z nich, czynniki stosowania wybranych metod
 • omówienie zagadnienia Management Packów, rodzaje MP, budowa i zasady wdrażania
 • omówienie konfiguracji Operations Manager, retencja danych, konfiguracja zabezpieczeń, konfiguracja dostępu do środowiska
 • tworzenie prostych reguł i monitorów, najlepsze praktyki monitorowania, omówienie możliwości monitoringu różnych źródeł
 • tworzenie aplikacji rozproszonych, tworzenie testów end-user experience, modele transakcji automatycznych
 • monitoring aplikacji .NET, analiza aplikacji Web, praktyczne zastosowania takiego typu monitoringu
 • sposoby prezentacji danych w SCOM, tworzenie widoków i dashboardów, integracja z Visio, dodatki firm trzecich
 • możliwości powiadamiania użytkowników o awariach, kanały powiadomień mailowe, smsowe i metody typu „custom”
 • automatyzacja zadań w SCOM, reakcje na alarmy, przypisywanie alarmów do odpowiednich osób, integracja z innymi narzędziami System Center
 • analiza logów security poprzez moduł Audit Collection Services
 • integracja SCOM oraz OMS (analiza danych w chmurze)
 • SCOM w środowisku produkcyjnym
 • najczęściej popełniane błędy i jak ich uniknąć przy wdrożeniu, zastosowanie środowisk testowych

Łukasz Rutkowski, Microsoft Certified Trainer

Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Overview of System Center 2012 Operations Manager
  Operations Manager Introduction and Basic Concepts
  What’s New in 2012 Operations Manager
  System Requirements

 

 • Module 2: Installing the 2012 Operations Manager Infrastructure
  Active Directory Integration
  SQL Server Configuration
  Security Considerations
  Operations Manager Deployment Scenarios
  Installing Operations Manager 2012

 

 • Module 3: Navigating Operations Manager
  Operations Manager Console Overview
  Customizing the Operations Manager Console
  Securing the Operations Manager Console
  Operations Manager Web Console Overview

 

 • Module 4: Global Management Group Settings and Notifications
  Connected Management Groups and Management Services
  Configuring Global Management Group Settings
  Overriding Global Management Group Settings
  Creating Notifications

 

 • Module 5: Installing and Configuring Agents
  Agent Installation Prerequisites
  Agent Installation Methods
  Managing Agent Settings

 

 • Module 6: Management Packs
  Management Pack Overview
  Pre-Installed Management Packs
  Importing and Exporting Management Packs
  Management Pack Authoring

 

 • Module 7: Operations Manager Monitoring
  Monitoring Overview
  Types of Monitors
  Network Monitoring

 

 • Module 8: Monitoring without Agents
  Agentless Monitoring
  Agentless Exception Monitoring

 

 • Module 9: Operations Manager Reporting
  Installing SQL Reporting Services
  Installing Operations Manager Reporting
  Creating, Viewing and Customizing Reports

 

 • Module 10: Operations Manager Audit Collection Services
  Overview of ACS
  Installing and Configuring ACS
  Forwarders and Collectors
  ACS on non-Windows Systems (Unix/Linux)

 

 • Module 11: Synthetic Transactions
  Synthetic Transactions Overview
  Creating Synthetic Transactions

 

 • Module 12: Distributed Applications
  Distributed Applications Overview
  Design and Creation of Distributed Applications

 

 • Module 13: Monitoring Complex Environments
  Management Groups and Multihomed Agents
  Gateway Servers and Untrusted Environments

 

 • Module 14: Backup and Disaster Recovery
  Backup Overview and Planning
  Configuring and Performing Backups
  Recovery Planning
supercena3 2299zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 01.10.2018 - 05.10.2018
 • 10.12.2018 - 14.12.2018