MS-50255 Managing Windows Environments with Group Policy

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • cechy i funkcje zasad grupowych GPO
 • narzędzia zarządzania GPO oraz zasady zabezpieczeń
 • projektowanie infrastruktury GPO
 • architektura przetwarzania GPO
 • kopie zapasowe GPO i ich odtwarzanie
 • importowanie i eksportowanie GPO
 • konsola zarządzania GPO
 • zarządzanie GPO z PowerShell
 • implementacja zabezpieczeń za pomocą GPO
 • konfiguracja środowiska stacji roboczych za pomocą GPO
 • konfiguracja profili mobilnych i przekierowania folderów
 • przypisywanie i publikowanie pakietów aplikacji
 • implementacja AppLocker oraz polityk ochrony oprogramowania
 • tworzenie i zarządzanie szablonami zabezpieczeń
 • konfiguracja preferencji GPO

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce:

 • MCSA: Windows Server 2012
MTA   MCS  MCSA  MCSE
MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Introduction to Configuration Management
  Configuration Management Overview
  Configuration Management Using Group Policy
  Group Policy Features Introduced with Later Versions of Windows
  Using Windows PowerShell in the Configuration Management Process
  Lab : Introducing Configuration Management

 

 • Module 2: Using Group Policy Management Tools
  Local and Domain Policies
  Using Group Policy Management Console
  Understanding Group Policy Refresh
  Lab : Using Group Policy Management Tools

 

 • Module 3: Designing a Group Policy Infrastructure
  Design Stages for a Group Policy Infrastructure
  Planning your Group Policy Design
  Designing Your Group Policy Solution
  Deploying Your Group Policy Solution
  Managing Your Group Policy Solution
  Lab : Designing a Group Policy Infrastructure

 

 • Module 4: Understanding the Architecture of Group Policy Processing
  Group Policy Components in AD DS
  Understanding the Group Policy Deployment Order
  Modifying Group Policy Processing
  Lab : Understanding the Group Policy Processing Architecture

 

 • Module 5: Troubleshooting and Backing Up GPOs
  Using Group Policy Troubleshooting Tools
  Integration of RSoP Functionality
  Using Logging Options
  Backing Up, Restoring, Importing, and Copying GPOs
  Building Migration Tables
  Lab : Troubleshooting and Backing Up GPOs

 

 • Module 6: Securing Windows Using Group Policy
  Exploring the Windows Security Architecture
  Securing User Accounts
  Exploring Security Policies
  Windows Firewall with Advanced Security
  Implementing Domain Security
  Lab : Securing Windows Using Group Policy

 

 • Module 7: Implementing Application Security Using Group Policy
  Managing UAC Settings
  Defending Against Malware
  Using AppLocker to Restrict Software
  Implementing Windows 8 App Security Settings
  Lab : Implementing Application Security Using Group Policy

 

 • Module 8: Configuring the Desktop Environment with Group Policy
  Exploring Script Types and Controlling Script Execution
  Defining the Desktop, Start Menu, and Taskbar Settings
  Defining the Control Panel Settings
  Defining the Windows Components Settings
  Configuring the Printer Management and Pruning Settings
  Defining the  Network Settings
  New Settings for Windows 8 Client and Windows Server 2012
  Lab : Configuring the Desktop Environment with Group Policy

 

 • Module 9: Implementing User State Virtualization
  Configuring Folder Redirection
  Managing Offline Files
  Implementing User Experience Virtualization
  OneDrive for Business
  Lab : Implementing User State Virtualization

 

 • Module 10: Assigning and Publishing Software Packages
  Using MSI Packages to Distribute Software
  Using Group Policy as a Software Deployment Method
  Deploying Software
  Setting Up Distribution Points
  Using the Systems Center Configuration Manager to Distribute Software
  Lab : Assigning and Publishing Software Packages

 

 • Module 11: Configuration Management with Windows PowerShell
  Using Windows PowerShell
  Writing PowerShell Scripts
  Windows PowerShell Library for Group Policy
  Windows PowerShell-Based Logon Scripts
  Using PowerShell Desired State Configuration
  Lab : Configuration Management with Windows PowerShell

 

 • Module 12: Creating and Deploying Administrative Templates
  Introducing  Administrative Templates
  Legacy ADM Templates
  Managing ADMX Templates
  Converting and Creating Custom ADMX Templates
  Using the ADMX Central Store
  Lab : Creating and Deploying Administrative Templates

 

 • Module 13: Configuring Group Policy Preferences
  Introducing Group Policy Preferences
  Comparing Preferences and Policy Settings
  Configuring Preferences Settings
  Lab : Configuring Group Policy Preferences
supercena3 2299zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 08.01.2018 - 12.01.2018
 • 12.03.2018 - 16.03.2018
 • 04.06.2018 - 08.04.2018