Loading...

MS-500T01 Managing Microsoft 365 Identity and Access

Czas trwania kursu: 1 dzień
Cena:

Szkolenie należy do zestawu

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: User and Group Security
  User Accounts in Microsoft 365
  Administrator Roles and Security Groups in Microsoft 365
  Password Management in Microsoft 365
  Azure AD Identity Protection
  Lab: Managing your Microsoft 365 Identity environment

 

 • Module 2: Identity Synchronization
  Introduction to Identity Synchronization
  Planning for Azure AD Connect
  Implementing Azure AD Connect
  Managing Synchronized Identities
  Lab: Implementing Identity Synchronization

 

 • Module 3: Federated Identities
  Introduction to Federated Identities
  Planning an AD FS Deployment
  Implementing AD FS

 

 • Module 4: Access Management
  Conditional Access
  Managing Device Access
  Role Based Access Control (RBAC)
  Solutions for External Access