Loading...

Terminy kursów:

18.11.2019 - 22.11.2019
16.12.2019 - 20.12.2019

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

MS-20775 Performing Data Engineering on Microsoft HD Insight

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 2299zł

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • wprowadzenie do HDInsight
 • wdrażanie klastrów HDInsight
 • przyznawanie dostepu do zasobów
 • ETL
 • analiza danych przy pomocy Spark SQL
 • przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym
          Przemysław Rosłon, Microsoft Certified Trainer

 

 CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: Data Engineering with Azure
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Getting Started with HDInsight
  What is Big Data?
  Introduction to Hadoop
  Working with MapReduce Function
  Introducing HDInsight
  Lab : Working with HDInsight

 

 • Module 2: Deploying HDInsight Clusters
  Identifying HDInsight cluster types
  Managing HDInsight clusters by using the Azure portal
  Managing HDInsight Clusters by using Azure PowerShell
  Lab : Managing HDInsight clusters with the Azure Portal

 

 • Module 3: Authorizing Users to Access Resources
  Non-domain Joined clusters
  Configuring domain-joined HDInsight clusters
  Manage domain-joined HDInsight clusters
  Lab : Authorizing Users to Access Resources

 

 • Module 4: Loading data into HDInsight
  Storing data for HDInsight processing
  Using data loading tools
  Maximising value from stored data
  Lab : Loading Data into your Azure account

 

 • Module 5: Troubleshooting HDInsight
  Analyze HDInsight logs
  YARN logs
  Heap dumps
  Operations management suite
  Lab : Troubleshooting HDInsight

 

 • Module 6: Implementing Batch Solutions
  Apache Hive storage
  HDInsight data queries using Hive and Pig
  Operationalize HDInsight
  Lab : Implement Batch Solutions

 

 • Module 7: Design Batch ETL solutions for big data with Spark
  What is Spark?
  ETL with Spark
  Spark performance
  Lab : Design Batch ETL solutions for big data with Spark.

 

 • Module 8: Analyze Data with Spark SQL
  Implementing iterative and interactive queries
  Perform exploratory data analysis
  Lab : Performing exploratory data analysis by using iterative and interactive queries

 

 • Module 9: Analyze Data with Hive and Phoenix
  Implement interactive queries for big data with interactive hive.
  Perform exploratory data analysis by using Hive
  Perform interactive processing by using Apache Phoenix
  Lab : Analyze data with Hive and Phoenix

 

 • Module 10: Stream Analytics
  Stream analytics
  Process streaming data from stream analytics
  Managing stream analytics jobs
  Lab : Implement Stream Analytics

 

 • Module 11: Implementing Streaming Solutions with Kafka and HBase
  Building and Deploying a Kafka Cluster
  Publishing, Consuming, and Processing data using the Kafka Cluster
  Using HBase to store and Query Data
  Lab : Implementing Streaming Solutions with Kafka and HBase

 

 • Module 12: Develop big data real-time processing solutions with Apache Storm
  Persist long term data
  Stream data with Storm
  Create Storm topologies
  Configure Apache Storm
  Lab : Developing big data real-time processing solutions with Apache Storm

 

 • Module 13: Create Spark Streaming Applications
  Working with Spark Streaming
  Creating Spark Structured Streaming Applications
  Persistence and Visualization
  Lab : Building a Spark Streaming Application