Loading...

Terminy kursów:

05.11.2018 - 09.11.2018
10.12.2018 - 14.12.2018

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

MS-20774 Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 2299zł

Opis kursu

 Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • azure Machine Learning
 • budowanie modeli
 • klastrowanie i klasyfikacja
 • wykorzystanie języków R i Python

 Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce:

 • MCSA: Machine Learning

 

MTA  MCSA  MCSE
MCSD

 Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

 Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

 Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

 Tematyka zajęć

 • Module 1: Introduction to Machine Learning
  What is machine learning?
  Introduction to machine learning algorithms
  Introduction to machine learning languages
  Lab : Introduction to machine Learning

 

 • Module 2: Introduction to Azure Machine Learning
  Azure machine learning overview
  Introduction to Azure machine learning studio
  Developing and hosting Azure machine learning applications
  Lab : Introduction to Azure machine learning

 

 • Module 3: Managing Datasets
  Categorizing your data
  Importing data to Azure machine learning
  Exploring and transforming data in Azure machine learning
  Lab : Managing Datasets

 

 • Module 4: Preparing Data for use with Azure Machine Learning
  Data pre-processing
  Handling incomplete datasets
  Lab : Preparing data for use with Azure machine learning

 

 • Module 5: Using Feature Engineering and Selection
  Using feature engineering
  Using feature selection
  Lab : Using feature engineering and selection

 

 • Module 6: Building Azure Machine Learning Models
  Azure machine learning workflows
  Scoring and evaluating models
  Using regression algorithms
  Using neural networks
  Lab : Building Azure machine learning models

 

 • Module 7: Using Classification and Clustering with Azure machine learning models
  Using classification algorithms
  Clustering techniques
  Selecting algorithms
  Lab : Using classification and clustering with Azure machine learning models

 

 • Module 8: Using R and Python with Azure Machine Learning
  Using R
  Using Python
  Incorporating R and Python into Machine Learning experiments
  Lab : Using R and Python with Azure machine learning

 

 • Module 9: Initializing and Optimizing Machine Learning Models
  Using hyper-parameters
  Using multiple algorithms and models
  Scoring and evaluating Models
  Lab : Initializing and optimizing machine learning models

 

 • Module 10: Using Azure Machine Learning Models
  Deploying and publishing models
  Consuming Experiments
  Lab : Using Azure machine learning models

 

 • Module 11: Using Cognitive Services
  Cognitive services overview
  Processing language
  Processing images and video
  Recommending products
  Lab : Using Cognitive Services

 

 • Module 12: Using Machine Learning with HDInsight
  Introduction to HDInsight
  HDInsight cluster types
  HDInsight and machine learning models
  Lab : Machine Learning with HDInsight

 

 • Module 13: Using R Services with Machine Learning
  R and R server overview
  Using R server with machine learning
  Using R with SQL Server
  Lab : Using R services with machine learning