MS-20768 Developing SQL Data Models

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • tworzenie kostek OLAP, praca z miarami i wymiarami
 • podstawy MDX
 • praca z modelem Tabular
 • podstawy DAX
 • wstęp do Data Mining

Bartosz Ratajczyk, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce:

 • MCSA: SQL Server 2016 Business Intelligence Development
MTA   MCS  MCSA  MCSE
MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 24 godzin lekcyjnych (3 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Introduction to Business Intelligence and Data Modeling
  Introduction to Business Intelligence
  The Microsoft business intelligence platform
  Lab : Exploring a Data Warehouse

 

 • Module 2: Creating Multidimensional Databases
  Introduction to multidimensional analysis
  Creating data sources and data source views
  Creating a cube
  Overview of cube security
  Lab : Creating a multidimensional database

 

 • Module 3: Working with Cubes and Dimensions
  Configuring dimensions
  Define attribute hierarchies
  Sorting and grouping attributes
  Lab : Working with Cubes and Dimensions

 

 • Module 4: Working with Measures and Measure Groups
  Working with measures
  Working with measure groups
  Lab : Configuring Measures and Measure Groups

 

 • Module 5: Introduction to MDX
  MDX fundamentals
  Adding calculations to a cube
  Using MDX to query a cube
  Lab : Using MDX

 

 • Module 6: Customizing Cube Functionality
  Implementing key performance indicators
  Implementing actions
  Implementing perspectives
  Implementing translations
  Lab : Customizing a Cube

 

 • Module 7: Implementing a Tabular Data Model by Using Analysis Services
  Introduction to tabular data models
  Creating a tabular data model
  Using an analysis services tabular model in an enterprise BI solution
  Lab : Working with an Analysis services tabular data model

 

 • Module 8: Introduction to Data Analysis Expression (DAX)
  DAX fundamentals
  Using DAX to create calculated columns and measures in a tabular data model
  Lab : Creating Calculated Columns and Measures by using DAX

 

 • Module 9: Performing Predictive Analysis with Data Mining
  Overview of data mining
  Using the data mining add-in for Excel
  Creating a custom data mining solution
  Validating a data mining model
  Connecting to and consuming a data mining model
  Lab : Perform Predictive Analysis with Data Mining
supercena3 1699zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 29.01.2018 - 31.01.2018
 • 12.03.2018 - 14.03.2018
 • 07.05.2018 - 09.05.2018
 • 25.06.2018 - 27.06.2018