Loading...

MS-20764 Administering a SQL Database Infrastructure

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 2299zł

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • modele odtwarzania, tworzenie i odtwarzanie kopii w SQL Server 2016
 • konta, użytkownicy, role i uprawnienia w SQL Server 2016
 • automatyzacja zadań czyli zarządzanie SQL Server Agent
 • monitorowanie SQL Server 2016
 • administracja SQL Server 2016 za pomocą PowerShell

Dariusz Brejnak, Microsoft Certified Trainer

 CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: SQL SERVER 2016 DAtabase Administration, MCSA: Microsoft Dynamics 365, MSCA: Microsoft Dynamics 365 for Operations
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Authenticating and Authorizing Users
  Authenticating connections to SQL Server
  Authorizing logins to access databases
  Authorization across servers
  Partially contained databases
  Lab : Authenticating Users

 

 • Module 2: Assigning Server and Database Roles
  Working with server roles
  Working with Fixed database roles
  Creating user-defined database roles
  Lab : Assigning server and database roles

 

 • Module 3: Authorizing Users to Access Resources
  Authorizing user access to objects
  Authorizing users to execute code
  Configuring permissions at the schema level
  Lab : Authorizing users to access resources

 

 • Module 4: Protecting Data with Encryption and Auditing
  Options for auditing data access in SQL Server
  Implementing SQL Server audit
  Managing SQL Server audit
  Protecting data with encryption
  Lab : Using Auditing and Encryption

 

 • Module 5: SQL Server Recovery Models
  Backup strategies
  Understanding SQL Server transaction login
  Planning a SQL Server backup strategy
  Lab : Understanding SQL Server recovery models

 

 • Module 6: Backup of SQL Server Databases
  Backing up databases and transaction logs
  Managing database backups
  Working with backup options
  Lab : Backing up SQL Server databases

 

 • Module 7: Restoring SQL Server Databases
  Understanding the restore process
  Restoring databases
  Working with point-in-time recovery
  Restoring system databases and individual files
  Lab : Restoring SQL Server User Databases

 

 • Module 8: Automating SQL Server Management
  Automating SQL Server management
  Working with SQL Server agent
  Managing SQL Server agent jobs
  Multi-server management
  Lab : Automating SQL Server Management

 

 • Module 9: Configuring Security for SQL Server Agent
  Understanding SQL Server Agent Security
  Configuring credentials
  Configuring proxy accounts
  Lab : Configuring Security for SQL Server Agent

 

 • Module 10: Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications
  Configuration of database mail
  Monitoring SQL Server errors
  Configuring operators, alerts, and notifications
  Alerts in Azure SQL database
  Lab : Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications

 

 • Module 11: Introduction to Managing SQL Server by using PowerShell
  Configure SQL Server using PowerShell
  Administer SQL Server using PowerShell
  Maintain the SQL Server environment using PowerShell
  Managing Azure SQL Server databases using PowerShell
  Lab : Administering SQL Server using PowerShell

 

 • Module 12: Tracing Access to SQL Server
  Capturing activity using SQL Server profiler
  Improving performance with the database engine tuning advisor
  Working with tracing options
  Distributed replay
  Monitoring locks
  Lab : Tracing Access to SQL Server

 

 • Module 13: Monitoring SQL Server
  Monitoring activity
  Capturing and managing performance data
  Analyzing collected performance data
  SQL Server utility
  Lab : Monitoring SQL Server

 

 • Module 14: Troubleshooting SQL Server
  SQL Server troubleshooting methodology
  Resolving service related issues
  Resolving login and connectivity issues
  Troubleshooting common issues
  Lab : Troubleshooting Common Issues

 

 • Module 15: Importing and Exporting Data
  Transferring data to/from SQL Server
  Importing and exporting table data
  Using BCP and BULK INSERT to import data
  Deploying and upgrading data-tier applications
  Lab : Importing and Exporting Data