MS-20762 Developing SQL Databases

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • praca z tabelami, schematami, typami danych
 • zaawansowane projektowanie tabel (partycjonowanie, kompresja danych, temporal tables)
 • praca z indeksami, optymalizacja indeksów i statystyki
 • implementacja funkcji i procedur składowanych
 • tworzenie i praca z indeksami Columstore
 • praca z XML, BLOB, Filestream, Full-Text Search

Dariusz Brejnak, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce:

 •  MCSA: SQL Server 2016
MTA   MCS  MCSA  MCSE
MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 40 godziny lekcyjne (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Introduction to Database Development
  Introduction to the SQL Server Platform
  SQL Server Database Development Tasks
  Lab : SQL Server Database Development Tasks

 

 • Module 2: Designing and Implementing Tables
  Designing Tables
  Data Types
  Working with Schemas
  Creating and Altering Tables
  Lab : Designing and Implementing Tables

 

 • Module 3: Advanced Table Designs
  Partitioning data
  Compressing Data
  Temporal Tables
  Lab : Using Advanced Table Designs

 

 • Module 4: Ensuring Data Integrity through Constraints
  Enforcing data Integrity
  Implementing Domain Integrity
  Implementing Entity and Referential Integrity
  Lab : Ensuring Data Integrity through Constraints

 

 • Module 5: Introduction to Indexes
  Core Indexing Concepts
  Data Types and Indexes
  Single Column and Composite Indexes
  Lab : Implementing Indexes

 

 • Module 6: Designing Optimized Index Strategies
  Covering Indexes
  Managing Indexes
  Execution Plans
  Using the DTE
  Lab : Designing Optimized Index Strategies

 

 • Module 7: Columnstore Indexes
  Introduction to Columnstore indexes
  Creating Columnstore indexes
  Working Columnstore indexes
  Lab : Using Columnstore indexes

 

 • Module 8: Designing and Implementing Views
  Introduction to views
  Creating and managing views
  Performance considerations for views
  Lab : Designing and Implementing Views

 

 • Module 9: Designing and Implementing Stored Procedures
  Introduction to Stored Procedures
  Working with Stored Procedures
  Implementing Parameterized Stored Procedures
  Controlling Execution Context
  Lab : Designing and Implementing Stored Procedures

 

 • Module 10: Designing and Implementing User-Defined Functions
  Overview of Functions
  Designing and Implementing Scalar Functions
  Designing and Implementing Table-Valued Functions
  Implementation Considerations for Functions
  Alternatives to Functions
  Lab : Designing and Implementing User-defined Functions

 

 • Module 11: Responding to Data Manipulation via Triggers
  Designing DML Triggers
  Implementing DML Triggers
  Advanced Trigger Concepts
  Lab : Responding to Data Manipulation via Triggers

 

 • Module 12: Using In-Memory Tables
  In-Memory tables
  Native Stored Procedures
  Lab : In Memory OLTP

 

 • Module 13: Implementing Managed Code in SQL Server
  Introduction to SQL CLR Integration
  Importing and Configuring Assemblies
  Implementing SQL CLR Integration
  Lab : Implementing Managed Code in SQL Server

 

 • Module 14: Storing and Querying XML Data in SQL Server
  Introduction to XML and XML Schemas
  Storing XML Data and Schemas in SQL Server
  Implementing the XML Data Type
  Using the T-SQL FOR XML Statement
  Getting Started with xQuery
  Lab : Storing and Querying XML Data in SQL Server

 

 • Module 15: Working with SQL Server Spatial Data
  Introduction to Spatial Data
  Working with SQL Server Spatial Data Types
  Using Spatial Data in Applications
  Lab : Working with SQL Server Spatial Data

 

 • Module 16: Storing and Querying Blobs and Text Documents in SQL Server
  Considerations for BLOB Data
  Working with FileStream
  Using Full-Text Search
  Lab : Storing and Querying Blobs and Text Documents in SQL Server
supercena3 2299zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 15.01.2018 - 19.01.2018
 • 05.02.2018 - 09.02.2018
 • 26.02.2018 - 02.03.2018
 • 19.03.2018 - 23.03.2018
 • 16.04.2018 - 20.04.2018
 • 14.05.2018 - 18.05.2018
 • 11.06.2018 - 15.06.2018