MS-20761 Querying Data with Transact-SQL

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • podstawy T-SQL – zapytania proste i złączenia zbiorów
 • grupowanie i filtrowanie
 • podzapytania i operacje na zbiorach
 • modyfikacje w danych – dodaj, zamień, usuń

Bartosz Ratajczyk, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce:

 • MCSA: SQL Server 2016
MTA   MCS  MCSA  MCSE
MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 40 godziny lekcyjne (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2016
  The Basic Architecture of SQL Server
  SQL Server Editions and Versions
  Getting Started with SQL Server Management Studio
  Lab : Working with SQL Server 2016 Tools
 • Module 2: Introduction to T-SQL Querying
  Introducing T-SQL
  Understanding Sets
  Understanding Predicate Logic
  Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements
  Lab : Introduction to T-SQL Querying
 • Module 3: Writing SELECT Queries
  Writing Simple SELECT Statements
  Eliminating Duplicates with DISTINCT
  Using Column and Table Aliases
  Writing Simple CASE Expressions
  Lab : Writing Basic SELECT Statements
 • Module 4: Querying Multiple Tables
  Understanding Joins
  Querying with Inner Joins
  Querying with Outer Joins
  Querying with Cross Joins and Self Joins
  Lab : Querying Multiple Tables
 • Module 5: Sorting and Filtering Data
  Sorting Data
  Filtering Data with Predicates
  Filtering Data with TOP and OFFSET-FETCH
  Working with Unknown Values
  Lab : Sorting and Filtering Data
 • Module 6: Working with SQL Server 2016 Data Types
  Introducing SQL Server 2016 Data Types
  Working with Character Data
  Working with Date and Time Data
  Lab : Working with SQL Server 2016 Data Types
 • Module 7: Using DML to Modify Data
  Inserting Data
  Modifying and Deleting Data
  Lab : Using DML to Modify Data
 • Module 8: Using Built-In Functions
  Writing Queries with Built-In Functions
  Using Conversion Functions
  Using Logical Functions
  Using Functions to Work with NULL
  Lab : Using Built-In Functions
 • Module 9: Grouping and Aggregating Data
  Using Aggregate Functions
  Using the GROUP BY Clause
  Filtering Groups with HAVING
  Lab : Grouping and Aggregating Data
 • Module 10: Using Subqueries
  Writing Self-Contained Subqueries
  Writing Correlated Subqueries
  Using the EXISTS Predicate with Subqueries
  Lab : Using Subqueries
 • Module 11: Using Table Expressions
  Using Views
  Using Inline Table-Valued Functions
  Using Derived Tables
  Using Common Table Expressions
  Lab : Using Table Expressions
 • Module 12: Using Set Operators
  Writing Queries with the UNION operator
  Using EXCEPT and INTERSECT
  Using APPLY
  Lab : Using Set Operators
 • Module 13: Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions
  Creating Windows with OVER
  Exploring Window Functions
  Lab : Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions
 • Module 14: Pivoting and Grouping Sets
  Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
  Working with Grouping Sets
  Lab : Pivoting and Grouping Sets
 • Module 15: Executing Stored Procedures
  Querying Data with Stored Procedures
  Passing Parameters to Stored procedures
  Creating Simple Stored Procedures
  Working with Dynamic SQL
  Lab : Executing Stored Procedures
 • Module 16: Programming with T-SQL
  T-SQL Programming Elements
  Controlling Program Flow
  Lab : Programming with T-SQL
 • Module 17: Implementing Error Handling
  Implementing T-SQL error handling
  Implementing structured exception handling
  Lab : Implementing Error Handling
 • Module 18: Implementing Transactions
  Transactions and the database engines
  Controlling transactions
  Lab : Implementing Transactions
supercena3 2299zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 08.01.2018 - 12.01.2018
 • 29.01.2018 - 02.02.2018
 • 19.02.2018 - 23.02.2018
 • 12.03.2018 - 16.03.2018
 • 09.04.2018 - 13.04.2018
 • 07.05.2018 - 11.05.2018
 • 04.06.2018 - 08.06.2018
 • 25.06.2018 - 29.06.2018