MS-20744 Securing Windows Server 2016

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • wykrywanie podatności z zastosowaniem narzędzi Sysinternals
 • ochrona poświadczeń i dostępu uprzywilejowanego
 • ograniczanie praw administracyjnych i konfiguracja Just Enough Administration (JEA)
 • administrowanie rozwiązaniami Enhanced Security Administrative Environment (ESAE), Microsoft Identity Manager (MIM), and Just In Time (JIT) Administration oraz Privileged Access
 • Management (PAM)
 • zarządzanie rozwiązaniami chroniącymi przed zagrożeniami oraz złośliwym oprogramowaniem
 • ochrona aplikacji z zastosowaniem AppLocker, Windows Defender, reguł Device Guard oraz EMET
 • analiza aktywności za pomocą polityk kontroli i audytów
 • zarządzanie zagrożeniami z zastosowaniem Advanced Threat Analytics (ATA) oraz Microsoft Operations Management Suite (OMS)
 • zabezpieczanie infrastruktury wirtualnej
 • zabezpieczanie wdrażania oprogramowanie oraz infrastruktury serwerowej
 • zastosowanie Security Compliance Manager (SCM)
 • wdrażanie kontenerów i Nano Server
 • ochrona danych za pomocą szyfrowania
 • ograniczanie dostępu do plików i folderów
 • konfiguracja Windows Firewall oraz ochrona ruchu sieciowego
 • zarządzanie aktualizacjami oprogramowania

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce:

 • MSCE: Cloud Platform and Infrastructure
MTA   MCS  MCSA  MCSE
MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Breach detection and using the Sysinternals tools
  Overview of breach detection
  Using the Sysinternals tools to detect breaches
  Lab : Basic breach detection and incident response strategies

 

 • Module 2: Protecting credentials and privileged access
  Understanding user rights
  Computer and service accounts
  Protecting credentials
  Understanding privileged-access workstations and jump servers
  Deploying a local administrator-password solution
  Lab : User rights, security options, and group-managed service accounts
  Lab : Configuring and deploying LAPs

 

 • Module 3: Limiting administrator rights with Just Enough Administration
  Understanding JEA
  Configuring and deploying JEA
  Lab : Limiting administrator privileges by using JEA

 

 • Module 4: Privileged Access Management and administrative forests
  Understanding ESAE forests
  Overview of MIM
  Implementing JIT and Privileged Access Management by using MIM
  Lab : Limiting administrator privileges by using Privileged Access Management

 

 • Module 5: Mitigating malware and threats
  Configuring and managing Windows Defender
  Using software restricting policies (SRPs) and AppLocker
  Configuring and using Device Guard
  Using and deploying the Enhanced Mitigation Experience Toolkit
  Lab : Securing applications by using AppLocker, Windows Defender, Device Guard Rules, and the EMET.

 

 • Module 6: Analysing activity by using advanced auditing and log analytics
  Overview of auditing
  Understanding advanced auditing
  Configuring Windows PowerShell auditing and logging
  Lab : Configuring encryption and advanced auditing

 

 • Module 7: Analysing activity with Microsoft Advanced Threat Analytics feature and Operations Management Suite
  Overview of Advanced Threat Analytics
  Understanding OMS
  Lab : Advanced Threat Analytics and Operations Management Suite

 

 • Module 8: Securing your virtualization an infrastructure
  Overview of Guarded Fabric VMs
  Understanding shielded and encryption-supported VMs
  Lab : Deploying and using Guarded Fabric with administrator-trusted attestation and shielded VMs

 

 • Module 9: Securing application development and server-workload infrastructure
  Using Security Compliance Manager
  Introduction to Nano Server
  Understanding containers
  Lab : Using Security Compliance Manager
  Lab : Deploying and Configuring Nano Server and containers

 

 • Module 10: Protecting data with encryption
  Planning and implementing encryption
  Planning and implementing BitLocker
  Lab : Configuring EFS and BitLocker

 

 • Module 11: Limiting access to file and folders
  Introduction to FSRM
  Implementing classification management and file-management tasks
  Understanding Dynamic Access Control (DAC)
  Lab : Configuring quotas and file screening
  Lab : Implementing DAC

 

 • Module 12: Using firewalls to control network traffic flow
  Understanding Windows Firewall
  Software-defined distributed firewalls
  Lab : Windows Firewall with Advanced Security

 

 • Module 13: Securing network traffic
  Network-related security threats and connection-security rules
  Configuring advanced DNS settings
  Examining network traffic with Microsoft Message Analyzer
  Securing SMB traffic, and analysing SMB traffic
  Lab : Connection security rules and securing DNS
  Lab : Microsoft Message Analyzer and SMB encryption

 

 • Module 14: Updating Windows Server
  Overview of WSUS
  Deploying updates by using WSUS
  Lab : Implementing update management
supercena3 2299zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 26.03.2018 - 30.03.2018
 • 23.04.2018 - 27.04.2018
 • 21.05.2018 - 25.05.2018
 • 18.06.2018 - 22.06.2018
 • 27.08.2018 - 31.08.2018
 • 17.09.2018 - 21.09.2018
 • 08.10.2018 - 12.10.2018
 • 05.11.2018 - 09.11.2018
 • 17.12.2018 - 21.12.2018