Loading...

Terminy kursów:

14.04.2020 - 16.04.2020

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

MS-20703-2 Integrating MDM and Cloud Services with System Center Configuration Manager

Czas trwania kursu: 3 dni
Cena: 1699 zł

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • omówienie wyzwań związanych z zarządzaniem urządzeniami mobilnymi podłączonymi do sieci Internet
 • możliwości zarządzania urządzeniami mobilnymi MDM w Configuration Manager
 • integracja SCCM z rozwiązaniami cloud
 • wdrażanie i zarządzanie aplikacjami Microsoft Store for Business z zastosowaniem Configuration Manager
 • wdrażanie i zarzadzanie aplikacjami Office 365 z zastosowaniem Configuration Manager
 • zarządzanie urządzeniami mobilnymi z zastosowaniem Configuration Manager
 • omówienie i konfiguracja scenariuszy hybdrydowych MDM z zastosowaniem Configuration Manager oraz Intune
 • dołączanie urządzeń iOS, Android oraz Windows w rozwiązaniach hybrydowych Configuration Manager oraz Intune
 • omówienie i konfiguracja zarządzania urządzeniami mobilnymi z zastosowaniem Configuration Manager

Marcin Ostrowski, Microsoft Certified Trainer


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Extending the Configuration Manager infrastructure to support Internet-based and mobile devices
  Managing a mobile and distributed workforce
  Integrating Configuration Manager with cloud services and Internet-based management solutions
  PKI requirements to support Internet-based and mobile device management scenarios
  Expanding content availability by using cloud-based distribution points
  Lab : Preparing for cloud integration
  Lab : Implementing PKI for Configuration Manager site systems and clients
  Lab : Configuring cloud-based distribution points

 

 • Module 2: Managing clients on the Internet
  Methods for managing Internet-based clients
  Planning and implementing Internet-based client management
  Planning and implementing Cloud Management Gateway
  Lab : Configuring Internet-based client management
  Lab : Configuring Cloud Management Gateway for managing clients on the Internet

 

 • Module 3: Managing Microsoft Store for Business apps by using Configuration Manager
  Overview of Microsoft Store for Business and Education
  Managing Microsoft Store for Business apps by using Configuration Manager
  Lab : Preparing to use Microsoft Store for Business to support app deployment
  Lab : Deploying Microsoft Store for Business apps by using Configuration Manager

 

 • Module 4: Managing Office 365 apps by using Configuration Manager
  Overview of Office 365 ProPlus
  Deploying Office 365 clients by using Configuration Manager
  Managing Office 365 ProPlus updates
  Lab : Preparing Office 365 to support app deployment by using Configuration Manager
  Lab : Deploying Office 365 client apps by using Configuration Manager

 

 • Module 5: Mobile device management by using Configuration Manager
  Overview of mobile device management
  Configuring the Exchange Server connector for mobile device management
  Lab : Managing mobile devices by using the Exchange Server connector

 

 • Module 6: Hybrid MDM with Configuration Manager and Microsoft Intune
  Planning and preparing for hybrid MDM
  Configuring hybrid MDM with Configuration Manager and Intune
  Lab : Configuring hybrid MDM

 

 • Module 7: Device platform enrollment by using Configuration Manager MDM
  Enrolling Windows devices into MDM
  Enrolling Android devices
  Enrolling iOS devices into MDM
  Managing mobile devices in Configuration Manager
  Lab : Enrolling Windows devices into MDM
  Lab : Enrolling Android devices into MDM
  Lab : Performing management tasks for enrolled mobile devices

 

 • Module 8: On-premises mobile device management using Configuration Manager
  Overview of on-premises mobile device management
  Configuring on-premises MDM by using Configuration Manager
  Lab : Managing mobile devices with an on-premises infrastructure