MS-20695 Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • ocena środowiska sieciowego pod katem wdrożenia systemu i aplikacji
 • identyfikowanie odpowiedniej strategii wdrożenia
 • ocena kompatybilności aplikacji i identyfikowanie problemów przy wdrożeniu
 • zaplanowanie i konfigurowanie stanu użytkownika podczas wdrożenia
 • określenie strategii zarzadzania obrazem wdrożeniowym
 • poznanie narzędzi Windows ADK i wsparcie dla PXE
 • konfigurowanie i wdrożenie systemu operacyjnego z wykorzystaniem MDT i Configuration Manager
 • integrowanie MDT i Configuration Manager do wdrożeń systemów operacyjnych
 • implementacja licencjonowania zbiorowego i konfigurowanie ustawień systemów klienckich
 • konfigurowanie i wdrażanie pakietu Office 2016 i aplikacji korporacyjnych

Krzysztof Jóźwiak, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce:

 • MCSE: Enterprise Devices & Apps
MTA   MCS  MCSA  MCSE
MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Assessing the network environment for supporting operating system and application deployment
  Overview of the enterprise desktop life cycle
  Assessing readiness for a desktop deployment by using Configuration Manager
  Assessing deployment readiness by using MAP
  Lab : Assessing the network environment for supporting operating system and application deployment

 

 • Module 2: Determining operating system deployment strategies
  Understanding the tools and strategies that are available for effective operating system deployment
  Operating system deployment by using high-touch with retail media
  Operating system deployment by using high-touch with a standard image
  Operating system deployment by using lite-touch
  Operating system deployment by using a zero-touch strategy
  Alternative deployment strategies for Windows desktops
  Lab : Determining operating system deployment strategies

 

 • Module 3: Assessing application compatibility
  Diagnosing application compatibility issues
  Mitigating application compatibility issues
  Using ACT to address application compatibility issues
  Lab : Assessing application compatibility

 

 • Module 4: Planning and implementing user state migration
  Overview of user state migration
  Overview of USMT 10.0
  Planning user state migration
  Migrating user state by using USMT
  Lab : Planning and implementing user state migration

 

 • Module 5: Determining an image management strategy
  Overview of the Windows image file format
  Overview of image management
  Lab : Determining an image management strategy

 

 • Module 6: Preparing for deployments by using the Windows ADK
  Overview of the Windows setup and installation process
  Preparing boot images by using Windows PE
  Using Windows SIM and Sysprep to automate and prepare an image installation
  Capturing and servicing a reference image using DISM
  Using the Windows ICD
  Lab : Preparing the imaging and Windows PE environment
  Lab : Building a reference image by using Windows SIM and Sysprep
  Lab : Capturing a reference image
  Lab : Using the Windows ICD

 

 • Module 7: Supporting PXE-initiated and multicast operating system deployments
  Overview of PXE-initiated and multicast operating system deployments
  Installing and configuring the Windows Deployment Services environment
  Lab : Configuring Windows Deployment Services to support PXE and multicast operating system deployments

 

 • Module 8: Implementing operating system deployment by using the MDT
  Planning for the MDT environment
  Implementing MDT 2013 Update 2
  Integrating Windows Deployment Services with MDT
  Lab : Operating system deployment using the MDT

 

 • Module 9: Implementing operating system deployment by using Configuration Manager
  An overview of operating system deployment
  Preparing a site for operating system deployment
  Deploying an operating system image
  Lab : Preparing the site for operating system deployment
  Lab : Deploying operating system images for bare-metal installations

 

 • Module 10: Integrating MDT and Configuration Manager for operating system deployment
  Integrating deployment tools with Configuration Manager
  Integrating MDT with Configuration Manager
  Lab : Configuring UDI
  Lab : Integrating MDT and Configuration Manager for operating system deployment

 

 • Module 11: Activating clients and managing additional configuration settings
  Solutions for volume license activation
  Determining additional configuration client settings
  Lab : Configuring additional settings for computer clients

 

 • Module 12: Deploying Office 2016 and enterprise applications
  Methods for deploying Microsoft Office 2016 editions
  Customizing Office deployments
  Deploying Office 2016 by using Office 365
  Managing Office settings
  Introducing Windows Store for Business
  Distributing apps by using Windows Store for Business
  Lab : Deploying Microsoft Office 2016 by using the OCT
supercena3 2299zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu: