MS-20694 Virtualizing Enterprise Desktops and Apps

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • omówienie rozwiązań wirtualizacji pulpitu i aplikacji
 • implementacja wirtualizacji stanu użytkownika
 • implementacja App-V
 • zarządzanie aplikacjami zwirtualizowanymi
 • konfiguracja Hyper-V
 • planowanie i wdrożenie pulpitów opartych na sesji
 • publikowanie i konfiguracja RemoteApp
 • planowanie i wdrożenie połączonych pulpitów
 • implementacja dostępu zdalnego
 • monitorowanie stanu infrastruktury VDI

Krzysztof Jóźwiak, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce:

 • MCS: Virtualizing Enterprise Desktops and Apps
MTA   MCS  MCSA  MCSE
MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Overview of Desktop and Application Virtualization
  Overview of Virtualization Technologies
  Usage Scenarios for Virtualization
  Considerations for Implementing Virtualization
  Lab : Overview of Desktop and Application Virtualization

 

 • Module 2: Planning and Implementing User State Virtualization
  Understanding and Planning for User State Virtualization
  Configuring Roaming User Profiles and Folder Redirection
  Configuring UE-V
  Lab : Planning and Implementing User State Virtualization
  Lab : Configuring Roaming User Profiles and Folder Redirection

 

 • Module 3: Planning and Implementing App-V
  Overview of Application Virtualization
  App-V Architecture
  Planning App-V Infrastructure
  Deploying App-V Infrastructure
  Lab : App-V Introduction and Architecture

 

 • Module 4: Managing and Administering Application Virtualization
  Managing and Administering App-V
  Modifying Published Application and Configuration Upgrades
  Implementing App-V Reporting
  Lab : Managing and Administering Application Virtualization

 

 • Module 5: Planning and Deploying App-V Clients
  Overview of the App-V Client
  Installing and Configuring the App-V Client
  Managing App-V Client Properties
  Lab : Planning and Deploying App-V Clients

 

 • Module 6: Application Sequencing
  Overview of Application Sequencing
  Planning for Application Sequencing
  Sequencing an Application
  Advanced Application Sequencing
  Lab : Application Sequencing

 

 • Module 7: Configuring Client Hyper-V
  Overview of Client Hyper-V
  Creating VMs
  Managing Virtual Hard Disks
  Managing Checkpoints
  Lab : Configuring Client Hyper-V

 

 • Module 8: Planning and Deploying Session-Based Virtual Desktops
  Overview of Remote Desktop Services
  Planning an Infrastructure for Session-Based Desktop Deployments
  Deploying Session-Based Desktops
  Overview of Remote Desktop Services High Availability
  Lab : Planning and Deploying Session-Based Desktops

 

 • Module 9: Configuring and Managing RemoteApp Programs
  Publishing and Configuring RemoteApp Programs
  Working with RemoteApp Programs
  Lab : Configuring and Managing RemoteApp Programs

 

 • Module 10: Planning Personal and Pooled Virtual Desktops
  Overview of Personal and Pooled Virtual Desktops
  Planning and Optimizing Virtual Desktop Templates
  Lab : Planning Personal and Pooled Virtual Desktops

 

 • Module 11: Planning and Implementing Infrastructures for Personal and Pooled Virtual Desktops
  Planning Storage for Personal and Pooled Virtual Desktops
  Capacity Planning for Personal and Pooled Virtual Desktops
  Implementing Personal and Pooled Virtual Desktops
  Implementing RemoteApp for Hyper-V
  Lab : Planning and Implementing Infrastructures for Personal and Pooled Virtual Desktops

 

 • Module 12: Implementing Remote Access for Remote Desktop Services
  Extending Remote Desktop Services Outside the Organization
  Controlling RD Gateway Access
  Lab : Implementing Remote Access for RDS

 

 • Module 13: Performance and Health Monitoring of VDI
  Overview of Monitoring Desktop and Application Virtualization
  Monitoring a Desktop Virtualization Infrastructure
  Lab : Performance and Health Monitoring of VDI
supercena3 2299zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu: