MS-20689 Upgrading Your Skills to MCSA Windows 8

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • poznanie funkcji związanych z zarządzaniem Windows 8.1 w środowisku korporacyjnym
 • instalacja systemu i migracja do Windows 8.1
 • konfiguracja i utrzymanie systemu za pomocą PowerShell, GPO i Windows Intune
 • implementacja aplikacji
 • zaczadzanie komputerami w grupie roboczej i udostępnianie zasobów firmowych
 • zabezpieczanie systemu Windows 8.1
 • konfiguracja zdalnego dostępu
 • monitorowanie i odzyskiwanie systemu Windows 8.1
 • implementacja Hyper-V

Krzysztof Jóźwiak, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce:

 • MCSA: Windows 8
MTA   MCS  MCSA  MCSE
MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 24 godziny lekcyjne (3 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Installing Windows 8
  Introducing Windows 8
  Preparing to Install Windows 8
  Installing Windows 8
  Activating Windows 8
  Lab : Installing Windows 8

 

 • Module 2: Upgrading and Migrating to Windows 8
  Upgrading to Windows 8
  Migrating to Windows 8
  Migrating User Data and Settings
  Lab : Migrating to Windows 8

 

 • Module 3: Administering Windows 8
  Performing the Local and the Remote Management of Windows 8
  Implementing Group Policies
  Administering Windows 8 with Windows Intune
  Introduction to Windows PowerShell 3.0
  Windows PowerShell Remoting
  Lab : Administering Windows 8 with Windows PowerShell ISE
  Lab : Implementing GPOs

 

 • Module 4: Implementing an Application Strategy for Windows 8
  Application Deployment Options in Windows 8
  Mitigating Application Compatibility Issues
  Lab : Mitigating Application Compatibility Issues

 

 • Module 5: Configuring Applications
  Install and Configure Applications
  Managing Apps from the Windows Store
  Configuring Settings in Internet Explorer
  Configuring Application Restrictions in the Enterprise
  Lab : Configuring AppLocker
  Lab : Configuring Security in Internet Explorer

 

 • Module 6: Configuring Remote Access
  Configuring VPN Access
  Overview of DirectAccess
  Lab : Configuring DirectAccess

 

 • Module 7: Implementing Storage in Windows 8
  Understanding Storage Concepts in Windows 8
  Implementing BitLocker
  File Caching
  Overview of SkyDrive
  Lab : Implementing BitLocker

 

 • Module 8: Protecting and Recovering Windows 8
  Configuring Host-Based Virus and Malware Protection
  Backing Up and Restoring Files in Windows 8
  Recovery Options in Windows 8
  Lab : Recovering Windows 8

 

 • Module 9: Implementing Client Hyper-V
  Overview of Client Hyper-V
  Creating Virtual Machines
  Managing Virtual Hard Disks
  Managing Snapshots
  Lab : Implementing Client Hyper-V

 

 • Module 10: Implementing the Online Features of Windows 8
  Lab : Implementing the Online Features of Windows 8
supercena3 1699zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu: