MS-20687 Configuring Windows 8.1

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • poznanie rozwiązań i funkcji związanych z zarządzaniem Windows 8.1 w środowisku korporacyjnym
 • określanie wymagań sprzętowych dla instalacji i wdrożeń systemu
 • zarządzanie profilami użytkowników miedzy urządzeniami z systemem Windows
 • konfiguracja dysków, partycji, woluminów i urządzeń
 • konfiguracja połączeń sieciowych i zasobów w środowisku domenowym i grupie roboczej
 • implementacja rozwiązań zabezpieczających dostęp do sieci, urządzeń w systemie Windows 8.1
 • konfiguracja dostępu do folderów, plików i drukarek
 • konfiguracja i zarządzenie aplikacjami pulpitu i pobieranymi ze Windows Store
 • optymalizacja i utrzymanie komputerów z systemem Windows 8.1
 • konfiguracja mobilnych ustawień i zdalnego dostępu
 • rozwiązania odzyskiwania systemu Windows 8.1
 • implementacja klienta Hyper-V

Krzysztof Jóźwiak, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce:

 • MCSA: Windows 8
MTA   MCS  MCSA  MCSE
MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Windows 8.1 in an Enterprise Network Environment
  Managing Windows 8.1 in an Enterprise Environment
  Overview of Windows 8.1

 

 • Module 2: Installing and Deploying Windows 8.1
  Preparing to Install and Deploy Windows 8.1
  Installing Windows 8.1
  Customizing and Preparing an Image for Deployment
  Volume Activation for Windows 8.1
  Lab : Installing Windows 8.1
  Lab : Customizing and Capturing a Windows 8.1 Image
  Lab : Deploying a Windows 8.1 Image

 

 • Module 3: Managing Profiles and User State in Windows 8.1
  Managing User Accounts and Profiles
  Configuring User State Virtualization
  Migrating User State and Settings
  Lab : Migrating User State by Using USMT
  Lab : Configuring Profiles and User State Virtualization

 

 • Module 4: Tools Used for Configuring and Managing Windows 8.1
  Tools Used to Perform Local and Remote Management of Windows 8.1
  Using Windows PowerShell to Configure and Manage Windows 8.1
  Using Group Policy for Management
  Lab : Using Management Tools to Configure Windows 8.1 Settings

 

 • Module 5: Managing Disks and Device Drivers
  Managing Disks, Partitions, and Volumes
  Maintaining Disks, Partitions, and Volumes
  Working with Virtual Hard Disks
  Installing and Configuring Device Drivers
  Lab : Managing Disks
  Lab : Configuring Device Drivers

 

 • Module 6: Configuring Network Connectivity
  Configuring IPv4 Network Connectivity
  Configuring IPv6 Network Connectivity
  Implementing Automatic IP Address Allocation
  Implementing Name Resolution
  Implementing Wireless Network Connectivity
  Lab : Resolving Network Connectivity Issues
  Lab : Configuring a Network Connection

 

 • Module 7: Configuring Resource Access for Domain-Joined and Non-Domain Joined Devices
  Configuring Domain Access for Windows 8.1 Devices
  Managing Non-Domain Devices
  Configuring Workplace Join
  Configuring Work Folders
  Lab : Configuring Resource Access for Non-Domain Joined Devices

 

 • Module 8: Implementing Network Security
  Overview of Threats to Network Security
  Configuring Windows Firewall
  Securing Network Traffic
  Guarding Against Malware
  Lab : Configuring IPsec Rules
  Lab : Configuring Inbound and Outbound Firewall Rules
  Lab : Configuring Malware Protection

 

 • Module 9: Configuring File, Folder, and Printer Access
  Managing File and Folder Access
  Managing Shared Folder Access
  Configuring File and Folder Compression
  Overview of SkyDrive
  Managing Printers
  Lab : Configuring File Access
  Lab : Configuring Printers

 

 • Module 10: Securing Windows 8.1 Devices
  Authentication and Authorization in Windows 8.1
  Implementing Local Policies
  Securing Data with EFS and BitLocker
  Configuring User Account Control
  Lab : Configuring User Account Control
  Lab : Implementing Local Group Policy Objects
  Lab : Securing Data Using BitLocker

 

 • Module 11: Configuring Applications for Windows 8.1
  Application Deployment Options in Windows 8.1
  Managing Windows Store Apps
  Configuring Internet Explorer Settings
  Configuring Application Restrictions in the Enterprise
  Lab : Configuring AppLocker
  Lab : Configuring Internet Explorer Security

 

 • Module 12: Optimizing and Maintaining Windows 8.1 Computers
  Optimizing the Performance of Windows 8.1
  Managing the Reliability of Windows 8.1
  Managing Software Updates in Windows 8.1
  Lab : Optimizing Windows 8.1 Performance
  Lab : Maintaining Windows Updates

 

 • Module 13: Configuring Mobile Computing and Remote Access
  Configuring Mobile Computers and Device Settings
  Overview of DirectAccess
  Configuring VPN Access
  Configuring Remote Desktop and Remote Assistance
  Lab : Configuring a Power Plan
  Lab : Implementing DirectAccess
  Lab : Implementing Remote Desktop

 

 • Module 14: Recovering Windows 8.1
  Backing Up and Restoring Files in Windows 8.1
  Recovery Options in Windows 8.1
  Lab : Recovering Windows 8.1

 

 • Module 15: Configuring Client Hyper-V
  Overview of Client Hyper-V
  Creating Virtual Machines
  Managing Virtual Hard Disks
  Managing Checkpoints
  Lab : Configuring Client Hyper-V
supercena3 2299zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu: