Loading...

Terminy kursów:

13.12.2021 - 17.12.2021

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

MS-20537 Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 3199 zł netto

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • kluczowe cechy i funkcjonalności Microsoft Azure Stack
 • różnice pomiędzy Microsoft Azure Stack, Microsoft Azure oraz Windows Azure Pack
 • architektura i komponenty Microsoft Azure Stack
 • wdrażanie Microsoft Azure Stack
 • role i funkcje Windows Server używane w Microsoft Azure Stack
 • tożsamości i uwierzytelnianie w Microsoft Azure Stack
 • tworzenie i zarządzanie szablonami Azure Resource Manager
 • tworzenie i zarządzanie planami
 • tworzenie i zarządzanie ofertami oraz delegacjami
 • zarządzanie Mareketplace w Microsoft Azure Stack.
 • sieci Software Defined Networking w Microsoft Azure Stack
 • magazyny danych w Microsoft Azure Stack
 • dostarczanie maszyn wirtualnych w Microsoft Azure Stack
 • konfiguracja dostawców zasobów w Microsoft Azure Stack
 • monitorowanie i rozwiązywanie problemow w Microsoft Azure Stack
 • licencjonowanie i rozliczenia w Microsoft Azure Stack

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

 CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: Cloud Platform, MCSE:Cloud Platform and Infrastructure
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Overview of Azure Stack
  What is Azure Stack?
  Comparing Azure Stack with Microsoft Azure
  Comparing Azure Stack to Windows Azure Pack

 

 • Module 2: Foundational Components of Microsoft Azure Stack
  Windows Server 2016 and System Center 2016
  Identity and Authentication
  Lab : Reviewing the Azure Stack Infrastructure

 

 • Module 3: Deploying Microsoft Azure Stack
  Microsoft Azure Stack Architecture
  Azure Stack Prerequisites
  Installing Azure Stack
  Lab : Confirming prerequisites and installing Microsoft Azure Stack

 

 • Module 4: Offering Microsoft Azure Stack Resources
  Working with Plans and Offers
  Microsoft Azure Stack Marketplace
  Enabling Multi-Tenancy in Azure Stack
  Integrating Azure Stack with Windows Azure Pack
  Lab : Managing Offers and Plans in Microsoft Azure Stack

 

 • Module 5: Microsoft Azure Stack and DevOps
  Technologies used in Microsoft Azure Stack for DevOps
  Azure Resource Manager Templates
  Third-party Resource Providers
  Lab : Debugging and Deploying ARM Templates

 

 • Module 6: Infrastructure as a Service and Microsoft Azure Stack
  Software Defined Networking improvements with Microsoft Azure Stack and Windows Server 2016
  Azure Stack Storage
  Virtual Machines in Microsoft Azure Stack
  Lab : Provisioning Storage and Virtual Machines in Microsoft Azure Stack

 

 • Module 7: Platform as a Service and Microsoft Azure Stack
  Understanding the Platform as a Service
  SQL Server and MySQL Server Providers in Microsoft Azure Stack
  App Service Resource Provider
  Azure Key Vault
  Azure Functions
  Lab : Configuring Platform as a Service in Azure Stack

 

 • Module 8: Monitoring in Microsoft Azure Stack
  Field Replaceable Unit
  Azure Stack Control Plane Monitoring
  Patching the Azure Stack Infrastructure
  Monitoring Guest Workloads in Microsoft Azure Stack
  Troubleshooting Azure Stack
  Protecting Azure Stack and Tenant Workloads
  Lab : Troubleshooting and Monitoring Microsoft Azure Stack and Guest Operating Systems

 

 • Module 9: License Microsoft Azure Stack and Billing Tenants
  How to license and pay for Azure Stack
  Azure Consistent Usage API
  Business Costs and Models with Azure Stack
  Lab : Obtaining Usage Information