MS-20537 Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • kluczowe cechy i funkcjonalności Microsoft Azure Stack
 • różnice pomiędzy Microsoft Azure Stack, Microsoft Azure oraz Windows Azure Pack
 • architektura i komponenty Microsoft Azure Stack
 • wdrażanie Microsoft Azure Stack
 • role i funkcje Windows Server używane w Microsoft Azure Stack
 • tożsamości i uwierzytelnianie w Microsoft Azure Stack
 • tworzenie i zarządzanie szablonami Azure Resource Manager
 • tworzenie i zarządzanie planami
 • tworzenie i zarządzanie ofertami oraz delegacjami
 • zarządzanie Mareketplace w Microsoft Azure Stack.
 • sieci Software Defined Networking w Microsoft Azure Stack
 • magazyny danych w Microsoft Azure Stack
 • dostarczanie maszyn wirtualnych w Microsoft Azure Stack
 • konfiguracja dostawców zasobów w Microsoft Azure Stack
 • monitorowanie i rozwiązywanie problemow w Microsoft Azure Stack
 • licencjonowanie i rozliczenia w Microsoft Azure Stack

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce:

 • MCSA: Cloud Platform
 • MCSE: Cloud Platform & Infrastructure
MTA MCS MCSA MCSE
MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Overview of Azure Stack
  What is Azure Stack?
  Comparing Azure Stack with Microsoft Azure.
  Comparing Azure Stack to Windows Azure Pack.
  After completing this module, students will be able to:

   

 • Module 2: Foundational Components of Microsoft Azure Stack
  Windows Server 2016 and System Center 2016.
  Identity and Authentication.
  Lab : Reviewing the Azure Stack Infrastructure

   

 • Module 3: Deploying Microsoft Azure Stack
  Microsoft Azure Stack Architecture.
  Azure Stack Prerequisites.
  Installing Azure Stack.
  Lab : Confirming prerequisites and installing Microsoft Azure Stack

   

 • Module 4: Offering Microsoft Azure Stack Resources
  Working with Plans and Offers.
  Microsoft Azure Stack Marketplace.
  Enabling Multi-Tenancy in Azure Stack.
  Integrating Azure Stack with Windows Azure Pack.
  Lab : Managing Offers and Plans in Microsoft Azure Stack

   

 • Module 5: Microsoft Azure Stack and DevOps
  Technologies used in Microsoft Azure Stack for DevOps.
  Azure Resource Manager Templates.
  Third-party Resource Providers.
  Lab : Debugging and Deploying ARM Templates

   

 • Module 6: Infrastructure as a Service and Microsoft Azure Stack
  Software Defined Networking improvements with Microsoft Azure Stack and Windows Server 2016.
  Azure Stack Storage.
  Virtual Machines in Microsoft Azure Stack.
  Lab : Provisioning Storage and Virtual Machines in Microsoft Azure Stack

   

 • Module 7: Platform as a Service and Microsoft Azure Stack
  Understanding the Platform as a Service.
  SQL Server and MySQL Server Providers in Microsoft Azure Stack.
  App Service Resource Provider.
  Azure Key Vault.
  Azure Functions.
  Lab : Configuring Platform as a Service in Azure Stack

   

 • Module 8: Monitoring in Microsoft Azure Stack
  Field Replaceable Unit.
  Azure Stack Control Plane Monitoring.
  Patching the Azure Stack Infrastructure.
  Monitoring Guest Workloads in Microsoft Azure Stack.
  Troubleshooting Azure Stack.
  Protecting Azure Stack and Tenant Workloads.
  Lab : Troubleshooting and Monitoring Microsoft Azure Stack and Guest Operating Systems

   

 • Module 9: License Microsoft Azure Stack and Billing Tenants
  How to license and pay for Azure Stack.
  Azure Consistent Usage API.
  Business Costs and Models with Azure Stack.
  Lab : Obtaining Usage Information
supercena3 3199zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 26.03.2018 - 30.03.2018
 • 14.05.2018 - 18.05.2018
 • 25.06.2018 - 29.06.2018
 • 03.09.2018 - 07.09.2018
 • 05.11.2018 - 09.11.2018
 • 17.12.2018 - 21.12.2018