MS-20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • omówienie komponentów architektury Azure
 • implementacja i zarządzanie sieciami wirtualnymi w Azure oraz połączenia ze środowiskami on-premises
 • planowanie i tworzenie maszyn wirtualnych
 • konfiguracja, zarządzanie i monitorowanie maszynami wirtualnymi w Azure oraz optymalizacja dostępności i niezawodności
 • wdrażanie i konfiguracja aplikacji Web oraz aplikacji mobilnych
 • implementacja, zarządzanie, tworzenie kopii zapasowych oraz monitorowanie rozwiązań składowania danych
 • planowanie i implementacja usług danych opartych na bazach SQL
 • wdrażania, konfiguracja, monitorowanie i diagnostyka usług chmurowych
 • tworzenie i zarządzanie katalogów Azure AD
 • konfiguracja integracji aplikacji z Azure AD
 • integracja środowisk Windows AD z Azure AD
 • automatyzacja operacji w Azure

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżkach:

 • MCS: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
 • MCSA: Cloud Platform
 • MCSA: Linux on Azure
 • MCSE: Cloud Platform and Infrastructure
 • MCSD: Azure Solutions Architect
MTA   MCS  MCSA  MCSE
 MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

 

Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Introduction to Azure
  Cloud technology overview
  Overview of Azure
  Managing Azure with the Azure portal
  Managing Azure with Windows PowerShell
  Overview of Azure Resource Manager
  Azure management services
  Lab : Managing Microsoft Azure

 

 • Module 2: Implementing and managing Azure networking
  Overview of Azure networking
  Implementing and managing Azure virtual networks
  Configuring Azure virtual networks
  Configuring Azure virtual network connectivity
  Overview of Azure networking in an infrastructure as a service (IaaS) version 1 (v1)
  Lab : Using a deployment template to implement Azure virtual networks
  Lab : Configuring connectivity between the IaaS v1 and IaaS version 2 (v2)

 

 • Module 3: Implementing virtual machines
  Overview of IaaS v2 virtual machines
  Planning for Azure virtual machines
  Deploying Azure IaaS v2 virtual machines
  Authoring Azure Resource Manager virtual machine templates
  Overview of IaaS v1 virtual machines
  Lab : Creating IaaS v2 virtual machines in Azure
  Lab : Deploying IaaS v2 virtual machines by using Azure Resource Manager templates

 

 • Module 4: Managing virtual machines
  Configuring virtual machines
  Configuring virtual machine disks
  Managing and monitoring Azure virtual machines
  Managing IaaS v1 virtual machines
  Lab : Managing Azure virtual machines

 

 • Module 5: Implementing Azure App services
  Introduction to App Service
  Planning app deployment in App Service
  Implementing and maintaining web apps
  Configuring web apps
  Monitoring web apps and WebJobs
  Implementing mobile apps
  Traffic Manager
  Lab : Implementing websites

 

 • Module 6: Planning and implementing storage, backup, and recovery services
  Planning storage
  Implementing and managing storage
  Implementing Azure Content Delivery Networks
  Implementing Azure Backup
  Planning for and implementing Azure Site Recovery
  Lab : Planning and implementing storage

 

 • Module 7: Planning and implementing Azure SQL Database
  Planning and deploying Azure SQL Database
  Implementing and managing Azure SQL Database
  Managing Azure SQL Database security
  Monitoring Azure SQL Database
  Managing Azure SQL Database business continuity
  Lab : Planning and implementing Azure SQL Database

 

 • Module 8: Implementing PaaS cloud services
  Planning and deploying PaaS cloud services
  Managing and maintaiing cloud services
  Lab : Implementing PaaS cloud services

 

 • Module 9: Implementing Azure Active Directory
  Creating and managing Azure AD tenants
  Configuring application and resource access with Azure AD
  Overview of Azure AD Premium
  Lab : Implementing Azure AD

 

 • Module 10: Managing Active Directory in a hybrid environment
  Extending on-premises Active Directory domain to Azure
  Implementing directory synchronization by usig Azure AD Connect
  Implementing federation
  Lab : Implementing and managing Azure AD synchronization

 

 • Module 11: Implementing Azure-based management and Automation
  Implementing Microsoft Operations Management Suite (OMS)
  Implementing Azure Automation
  Implementing Automation runbooks
  Managing Azur Automation
  Lab : Implementing Automation
supercena3 2299zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 23.10.2017 - 27.10.2017
 • 11.12.2017 - 15.12.2017
 • 22.01.2018 - 26.01.2018
 • 12.02.2018 - 16.02.2018
 • 05.03.2018 - 09.03.2018
 • 26.03.2018 - 30.03.2018
 • 23.04.2018 - 27.04.2018
 • 21.05.2018 - 25.05.2018
 • 18.06.2018 - 22.06.2018