Loading...

Terminy kursów:

10.12.2018 - 14.12.2018
18.03.2019 - 22.03.2019
08.04.2019 - 12.04.2019
10.06.2019 - 14.06.2019

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

MS-20532 Developing Microsoft Azure Solutions

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 2299zł

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • przenoszenie aplikacji w chmurę
 • przygotowanie środowiska developerskiego w oparciu o platformę Azure
 • Azure SQL
 • Azure Web Sites
 • wirtualne maszyny w Azure
 • Azure Storage
 • Azure Service Bus
 • Azure Active Directory

Przemysław Rosłon, Microsoft Certified Trainer

 CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: Cloud Platform, MCSA: Cloud Platform and Infrastructure, MCSD: Azure Solutions Architect
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Overview of the Microsoft Azure Platform
  Azure Services
  Azure Portals
  Lab : Exploring the Azure Portal

 

 • Module 2: Building Application Infrastructure in Azure
  Azure Virtual Machines
  Azure Virtual Machine Workloads
  Migrating Azure Virtual Machine Instances
  Highly Available Azure Virtual Machines
  Virtual Machine Configuration Management
  Virtual Machine Scale Sets
  Customizing Azure Virtual Machine Networking
  Lab : Creating an Azure Virtual Machine for Development and Testing

 

 • Module 3: Hosting Web Applications on the Azure Platform
  Azure Web Apps
  Azure Logic and Function Apps
  Configuring an Azure Web App
  Publishing an Azure Web App
  Supplemental Services
  Lab : Creating an ASP.NET Web App by Using Azure Web Apps

 

 • Module 4: Storing SQL Data in Azure
  Azure SQL Database Overview
  Managing SQL Databases in Azure
  Azure SQL Database Tools
  Securing and Recovering an Azure SQL Database Instance
  Additional Managed Database Services
  Lab : Storing Event Data in Azure SQL Databases

 

 • Module 5: Designing Cloud Applications for Resiliency
  Application Design Practices for Highly Available Applications
  Application Analytics
  Building High Performance Applications by Using ASP.NET
  Common Cloud Application Patterns
  Caching Application Data

 

 • Module 6: Storing Unstructured Data in Azure
  Azure Storage Overview
  Azure Storage Tables
  Azure Redis Cache
  Azure Search
  Azure Cosmos DB
  Lab : Storing Event Registration Data in Azure Storage Tables

 

 • Module 7: Storing and Consuming Files from Azure Storage
  Azure Storage Blobs
  Controlling Access to Storage Blobs and Containers
  Configuring Azure Storage Accounts
  Azure Files
  Lab : Storing Generated Documents in Azure Storage Blobs

 

 • Module 8: Designing a Communication Strategy by Using Queues and Service Bus
  Azure Storage Queues
  Azure Service Bus
  Azure Service Bus Queues
  Azure Service Bus Relay
  Azure Service Bus Notification Hubs
  Lab : Using Queues and Service Bus to Manage Communication Between Web Applications in Azure

 

 • Module 9: Automating Integration with Azure Resources
  Creating Azure Scripts using Azure PowerShell
  Creating Azure Scripts using Azure CLI
  Azure REST Interface
  Azure Resource Manager
  Azure Cloud Shell
  Lab : Automating the Creation of Azure Assets using PowerShell and xPlat CLI

 

 • Module 10: DevOps in Azure
  Continuous Integration
  Azure DevTest Labs
  Azure Resource Manager Templates
  Managed Solution Hosting
  Lab : Deploying Templated Environments Using the Cloud Shell

 

 • Module 11: Securing Azure Web Applications
  Azure Active Directory
  Azure AD Directories
  Azure AD Offerings
  Azure Key Vault
  Lab : Integrating Azure Active Directory with the Events Administration Portal