MS-20532 Developing Microsoft Azure Solutions

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • przenoszenie aplikacji w chmurę
 • przygotowanie środowiska developerskiego w oparciu o platformę Azure
 • Azure SQL
 • Azure Web Sites
 • wirtualne maszyny w Azure
 • Azure Storage
 • Azure Service Bus
 • Azure Active Directory

Przemysław Rosłon, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżkach:

 • MCS: Developing Microsoft Azure Solutions
 • MCSA: Cloud Platform
 • MCSE: Cloud Platform and Infrastructure
 • MCSD: Azure Solutions Architect
MTA   MCS  MCSA  MCSE
 MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 32 godziny lekcyjne (4 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Overview of the Microsoft Azure Platform
  Azure Services
  Azure Portals
  Lab : Exploring the Azure Portal

 

 • Module 2: Building Application Infrastructure in Azure
  Constructing Azure Virtual Machines
  Azure Virtual Machine Workloads
  Migrating Azure Virtual Machine Instances
  Highly Available Azure Virtual Machines
  Virtual Machine Configuration Management
  Customizing Azure Virtual Machine Networking
  Lab : Creating an Azure Virtual Machine for Development and Testing

 

 • Module 3: Hosting Web Applications on the Azure Platform
  Azure Web Apps
  Hosting Web Applications in Azure
  Configuring an Azure Web App
  Publishing an Azure Web App
  Lab : Creating an ASP.NET Web App by Using Azure Web Apps

 

 • Module 4: Storing SQL Data in Azure
  Storing SQL Data in Azure
  Managing SQL Databases in Azure
  Azure SQL Database Tools
  Securing and Recovering an Azure SQL Database Instance
  Lab : Storing Event Data in Azure SQL Databases

 

 • Module 5: Designing Cloud Applications for Resiliency
  Application Design Practices for Highly Available Applications
  Application Analytics
  Building High Performance Applications by Using ASP.NET
  Common Cloud Application Patterns
  Caching Application Data

 

 • Module 6: Storing Tabular Data in Azure
  Azure Storage Overview
  Azure Storage Tables Overview
  Table Entity Transactions
  Lab : Storing Event Registration Data in Azure Storage Tables

 

 • Module 7: Storing and Consuming Files from Azure Storage
  Storage Blobs
  Controlling Access to Storage Blobs and Containers
  Configuring Azure Storage Accounts
  Azure Files
  Lab : Storing Generated Documents in Azure Storage Blobs

 

 • Module 8: Designing a Communication Strategy by Using Queues and Service Bus
  Azure Storage Queues
  Azure Service Bus
  Azure Service Bus Queues
  Azure Service Bus Relay
  Azure Service Bus Notification Hubs
  Lab : Using Queues and Service Bus to Manage Communication Between Web Applications in Azure

 

 • Module 9: Automating Integration with Azure Resources
  Azure SDK Client Libraries
  Scripting Azure Service Management by Using Windows PowerShell
  Azure REST Interface
  Azure Resource Manager
  Lab : Automating the Creation of Azure Assets using PowerShell and xPlat CLI

 

 • Module 10: Securing Azure Web Applications
  Azure Active Directory
  Azure AD Directories
  Azure AD Multi-Factor Authentication
  Lab : Integrating Azure Active Directory with the Events Administration Portal
supercena3 1999zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 16.04.2018 - 20.04.2018
 • 11.06.2018 - 15.06.2018
 • 20.08.2018 - 23.08.2018
 • 01.10.2018 - 04.10.2018
 • 10.12.2018 - 13.12.2018