Loading...

MS-20489 Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 2299 zł netto

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • opis aplikacji SharePoint Server
 • architektura usługi zarządzanych metadanych
 • architektura i zarządzanie usługą wyszukiwania
 • konfiguracja funkcjonalności Enterprise Content Management
 • konfiguracja funkcjonalności Web Content Management
 • planowanie i tworzenie witryn Internetowych w SharePoint Server
 • praca z usługą Business Data Connectivity
 • zarządzanie profilami użytkowników
 • wdrażanie zaawansowanych solucji w SharePoint Server
 • monitorowanie i rozwiązywanie problemów w środowisku SharePoint Server

Łukasz Zajączkowski, Microsoft Certified Trainer

 CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSD: App Builder
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Creating Robust and Efficient Apps for SharePoint
  Apps for SharePoint
  Communicating with SharePoint from an App
  Authenticating and Authorizing Apps for SharePoint
  Designing Apps for Performance
  Lab : Monitoring SharePoint Health Scores

 

 • Module 2: Developing Managed Metadata Solutions
  Managed Metadata
  Configuring Managed Metadata Term Sets
  Working with Managed Metadata Fields
  Lab : Developing Managed Metadata Solutions (Part 1)
  Lab : Developing Managed Metadata Solutions (Part 2)

 

 • Module 3: Interacting with the Search Service
  SharePoint 2013 Search Service
  Building Search Queries with KQL and FQL
  Executing Search Queries from Code
  Lab : Executing Search Queries from SharePoint Apps

 

 • Module 4: Customizing the Search Experience
  Customizing Query Processing
  Customizing Search Results
  Configuring Result Types and Display Templates
  Customizing Content Processing
  Lab : Configuring Entity Extraction

 

 • Module 5: Implementing Enterprise Content Management
  Working with eDiscovery
  Working with Content Management
  Automating Records Management
  Lab : Implementing Content Management Functionality

 

 • Module 6: Developing a Publishing Site for Web Content
  Programming with the Web Content Publishing API
  Developing Page Components for Web Content Publishing
  Lab : Customizing a SharePoint Publishing Site

 

 • Module 7: Structuring and Publishing Websites for All Users
  Website Structure and Navigation
  Publishing Content
  Publishing to Mobile Devices
  Multi-language sites using Variations
  Lab : Structuring a SharePoint Publishing Site
  Lab : Publishing for Multiple Devices and Languages

 

 • Module 8: Developing Optimized Internet Sites
  Optimizing a SharePoint Site for Search Engines
  Optimizing Performance and Scalability
  Lab : Optimizing SharePoint Publishing Sites

 

 • Module 9: Working with Business Connectivity Services
  Business Connectivity Services in SharePoint 2013
  Creating BDC Models in SharePoint Designer
  Creating BDC Models in Visual Studio 2012
  Lab : Working with Business Connectivity Services

 

 • Module 10: Creating Advanced Business Data Connectivity Models
  Configuring BDC Models for Search
  Developing Custom Connectivity Components
  Working with External Events and Notifications
  Lab : Creating and Deploying a .NET Connectivity Assembly

 

 • Module 11: Working with Business Data In Client Applications
  Working with Business Data in Composite Solutions
  Working with Business Data in Custom Solutions
  Working with Business Data in Client Applications
  Lab : Working with Business Data in Apps for SharePoint

 

 • Module 12: Managing and Accessing User Profile Data
  User Profile Data in SharePoint 2013
  Options for Accessing User Profile Data
  Managing User Profile Data
  Managing User Profile Properties
  Lab : Accessing User Profile Data
  Lab : Managing User Profile Properties

 

 • Module 13: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions
  Overview of the Social Workload
  Developing Social Solutions
  Working with Feeds
  Lab : Creating a Social App Part

 

 • Module 14: Monitoring and Troubleshooting Custom SharePoint Solutions
  Debugging SharePoint Apps in Visual Studio
  Diagnosing Faults in Deployed Apps
  Testing Performance and Scalability
  Lab : Enabling ASP.NET Tracing