MS-20487 Developing Windows Azure and Web Services

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • pisanie usług internetowych w oparciu o ASP.NET WebApi, i WCF
 • hostowanie usług internetowych na platformie Windows Azure
 • Azure Storage
 • Azure Service Bus
 • Azure SQL
 • Azure Web Sites

Przemysław Rosłon, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżkach:

 • MCSD: App Builder
MTA  MCS  MCSA MCSE
MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Overview of service and cloud technologies
  Key Components of Distributed Applications
  Data and Data Access Technologies
  Service Technologies
  Cloud Computing
  Exploring the Blue Yonder Airlines’ Travel Companion Application
  Lab : Exploring the work environment

 

 • Module 2: Querying and Manipulating Data Using Entity Framework
  ADO.NET Overview
  Creating an Entity Data Model
  Querying Data
  Manipulating Data
  Lab : Creating a Data Access Layer by Using Entity Framework

 

 • Module 3: Creating and Consuming ASP.NET Web API Services
  HTTP Services
  Creating an ASP.NET Web API Service
  Handling HTTP Requests and Responses
  Hosting and Consuming ASP.NET Web API Services
  Lab : Creating the Travel Reservation ASP.NET Web API Service

 

 • Module 4: Extending and Securing ASP.NET Web API Services
  The ASP.NET Web API Pipeline
  Creating OData Services
  Implementing Security in ASP.NET Web API Services
  Injecting Dependencies into Controllers
  Lab : Extending Travel Companion’s ASP.NET Web API Services

 

 • Module 5: Creating WCF Services
  Advantages of Creating Services with WCF
  Creating and Implementing a Contract
  Configuring and Hosting WCF Services
  Consuming WCF Services
  Lab : Creating and Consuming the WCF Booking Service

 

 • Module 6: Hosting Services
  Hosting Services On-Premises
  Hosting Services in Windows Azure
  Lab : Hosting Services

 

 • Module 7: Windows Azure Service Bus
  Windows Azure Service Bus Relays
  Windows Azure Service Bus Queues
  Windows Azure Service Bus Topics
  Lab : Windows Azure Service Bus

 

 • Module 8: Deploying Services
  Web Deployment with Visual Studio 2012
  Creating and Deploying Web Application Packages
  Command-Line Tools for Web Deploy
  Deploying Web and Service Applications to Windows Azure
  Continuous Delivery with TFS and Git
  Best Practices for Production Deployment
  Lab : Deploying Services

 

 • Module 9: Windows Azure Storage
  Introduction to Windows Azure Storage
  Windows Azure Blob Storage
  Windows Azure Table Storage
  Windows Azure Queue Storage
  Restricting Access to Windows Azure Storage
  Lab : Windows Azure Storage

 

 • Module 10: Monitoring and Diagnostics
  Performing Diagnostics by Using Tracing
  Configuring Service Diagnostics
  Monitoring Services Using Windows Azure Diagnostics
  Collecting Windows Azure Metrics
  Lab : Monitoring and Diagnostics

 

 • Module 11: Identity Management and Access Control
  Claims-based Identity Concepts
  Using the Windows Azure Access Control Service
  Configuring Services to Use Federated Identities
  Lab : Identity Management and Access Control

 

 • Module 12: Scaling Services
  Introduction to Scalability
  Load Balancing
  Scaling On-Premises Services with Distributed Cache
  Windows Azure Caching
  Scaling Globally
  Lab : Scalability

 

 • Module 13: Appendix A: Designing and Extending WCF Services
  Applying Design Principles to Service Contracts
  Handling Distributed Transactions
  Extending the WCF Pipeline
  Lab : Designing and Extending WCF Services

 

 • Module 14: Appendix B: Implementing Security in WCF Services
  Introduction to Web Services Security
  Transport Security
  Message Security
  Configuring Service Authentication and Authorization
  Lab : Securing a WCF Service
supercena3 2299zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 18.12.2017 - 22.12.2017
 • 12.02.2018 - 16.02.2018
 • 26.03.2018 - 30.03.2018
 • 21.05.2018 - 25.05.2018