MS-20486 Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • zapoznanie z wzorcem projektowym MVC
 • tworzenie stron internetowych w oparciu o ASP.NET MVC5
 • zastosowanie Java Script wraz z bibliotekami jQuery, jQueryUI
 • tworzenie mobilnych wersji stron internetowych
 • hostowanie stron w oparciu o Microsoft Azure

Przemysław Rosłon, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżkach:

 • MCSA: Web Applications
MTA  MCS  MCSA  MCSE
MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Exploring ASP.NET MVC4
  Overview of Microsoft Web Technologies
  Overview of ASP.NET 4.5
  Introduction to ASP.NET MVC 4
  Lab : Exploring ASP.NET MVC4

 

 • Module 2: Designing ASP.NET MVC 4 Web Applications
  Planning in the Project Design Phase
  Designing Models, Controllers, and Views
  Lab : Designing ASP.NET MVC 4 Web Applications

 

 • Module 3: Developing ASP.NET MVC 4 Models
  Creating MVC Models
  Working with Data
  Lab : Developing ASP.NET MVC 4 Models

 

 • Module 4: Developing ASP.NET MVC 4 Controllers
  Writing Controllers and Actions
  Writing Action Filters
  Lab : Developing ASP.NET MVC 4 Controllers

 

 • Module 5: Developing ASP.NET MVC 4 Views
  Creating Views with Razor Syntax
  Using HTML Helpers
  Reusing Code in Views
  Lab : Developing ASP.NET MVC 4 Views

 

 • Module 6: Testing and Debugging ASP.NET MVC 4 Web Applications
  Unit Testing MVC Components
  Implementing an Exception Handling Strategy
  Lab : Testing and Debugging ASP.NET MVC 4 Web Applications

 

 • Module 7: Structuring ASP.NET MVC 4 Web Applications
  Analyzing Information Architecture
  Configuring Routes
  Creating a Navigation Structure
  Lab : Structuring ASP.NET MVC 4 Web Applications

 

 • Module 8: Applying Styles to ASP.NET MVC 4 Web Applications
  Using Template Views
  Applying CSS to an MVC Application
  Creating an Adaptive User Interface
  Lab : Applying Styles to ASP.NET MVC 4 Web Applications

 

 • Module 9: Building Responsive Pages in ASP.NET MVC 4 Web Applications
  Using AJAX and Partial Page Updates
  Implementing a Caching Strategy
  Lab : Building Responsive Pages in ASP.NET MVC 4 Web Applications

 

 • Module 10: Using JavaScript and jQuery for Responsive MVC 4 Web Applications
  Rendering and Executing JavaScript Code
  Using jQuery and jQueryUI
  Lab : Using JavaScript and jQuery for Responsive MVC 4 Web Applications

 

 • Module 11: Controlling Access to ASP.NET MVC 4 Web Applications
  Implementing Authentication and Authorization
  Assigning Roles and Membership
  Lab : Controlling Access to ASP.NET MVC 4 Web Applications

 

 • Module 12: Building a Resilient ASP.NET MVC 4 Web Application
  Developing Secure Sites
  State Management
  Lab : Building a Resilient ASP.NET MVC 4 Web Application

 

 • Module 13: Using Windows Azure Web Services in ASP.NET MVC 4 Web Applications
  Introducing Windows Azure
  Designing and Writing Windows Azure Services
  Consuming Windows Azure Services in a Web Application
  Lab : Using Windows Azure Web Services in ASP.NET MVC 4 Web Applications

 

 • Module 14: Implementing Web APIs in ASP.NET MVC 4 Web Applications
  Developing a Web API
  Calling a Web API from Mobile and Web Applications
  Lab : Implementing Web APIs in ASP.NET MVC 4 Web Applications

 

 • Module 15: Handling Requests in ASP.NET MVC 4 Web Applications
  Using HTTP Modules and HTTP Handlers
  Using Web Sockets
  Lab : Handling Requests in ASP.NET MVC 4 Web Applications

 

 • Module 16: Deploying ASP.NET MVC 4 Web Applications
  Deploying a Web Application
  Deploying an ASP.NET MVC 4 Web Application
  Lab : Deploying ASP.NET MVC 4 Web Applications
supercena3 2299zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 05.02.2018 - 09.02.2018
 • 19.03.2018 - 23.03.2018
 • 14.05.2018 - 18.05.2018