Loading...

MS-20483 Programming in C#

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 2299zł netto

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • gramatyka i składnia języka C#
 • podstawowe konstrukcje języka C#
 • wielowątkowość w C# (klasa Task, async i await)
 • dostęp do bazy danych za pomocą Entity Framework
 • LINQ
 • szyfrowanie i haszowanie danych

Przemysław Rosłon, Microsoft Certified Trainer

 CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: Universal Windows Platform
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Review of Visual C# Syntax
  Overview of Writing Application by Using Visual C#
  Data Types, Operators, and Expressions
  Visual C# Programming Language Constructs
  Lab : Implementing Edit Functionality for the Students List

 

 • Module 2: Creating Methods, Handling Exceptions, and Monitoring Applications
  Creating and Invoking Methods
  Creating Overloaded Methods and Using Optional and Output Parameters
  Handling Exceptions
  Monitoring Applications
  Lab : Extending the Class Enrolment Application Functionality

 

 • Module 3: Basic types and constructs of Visual C#
  Implementing Structs and Enums
  Organizing Data into Collections
  Handling Events
  Lab : Writing the Code for the Grades Prototype Application

 

 • Module 4: Creating Classes and Implementing Type-safe Collections
  Creating Classes
  Defining and Implementing Interfaces
  Implementing Type-safe Collections
  Lab : Adding Data Validation and Type-safety to the Grades Application

 

 • Module 5: Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance
  Creating Class Hierarchies
  Extending .NET Framework Classes
  Lab : Refactoring Common Functionality into the User Class

 

 • Module 6: Reading and Writing Local Data
  Reading and Writing Files
  Serializing and Deserializing Data
  Performing I/O Using Streams
  Lab : Generating the Grades Report

 

 • Module 7: Accessing a Database
  Creating and Using Entity Data Models
  Querying Data by Using LINQ
  Lab : Retrieving and Modifying Grade Data

 

 • Module 8: Accessing Remote Data
  Accessing Data Across the Web
  Accessing Data by Using OData Connected Services
  Lab : Retrieving and Modifying Grade Data Remotely

 

 • Module 9: Designing the User Interface for a Graphical Application
  Using XAML to Design a User Interface
  Binding Controls to Data
  Lab : Customizing Student Photographs and Styling the Application

 

 • Module 10: Improving Application Performance and Responsiveness
  Implementing Multitasking
  Performing Operations Asynchronously
  Synchronizing Concurrent Access to Data
  Lab : Improving the Responsiveness and Performance of the Application

 

 • Module 11: Integrating with Unmanaged Code
  Creating and Using Dynamic Objects
  Managing the Lifetime of Objects and Controlling Unmanaged Resources
  Lab : Upgrading the Grades Report

 

 • Module 12: Creating Reusable Types and Assemblies
  Examining Object Metadata
  Creating and Using Custom Attributes
  Generating Managed Code
  Versioning, Signing and Deploying Assemblies
  Lab : Specifying the Data to Include in the Grades Report

 

 • Module 13: Encrypting and Decrypting Data
  Implementing Symmetric Encryption
  Implementing Asymmetric Encryption
  Lab : Encrypting and Decrypting Grades Reports