Loading...

MS-20480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 2299 zł netto

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • projektowanie front-endu aplikacji w oparciu o HTML5
 • nowe znaczniki w HTML5
 • tworzenie arkuszów stylów w CSS
 • obsługa skryptów Java Script (Ecma Script)
 • zapoznanie z podstawowymi bibliotekami Java Script: jQuery, jQueryUI, jQuery Mobile
 • tworzenie mobilnych wersji stron internetowych w oparciu o Responsive Web Design

Przemysław Rosłon, Microsoft Certified Trainer

 CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: Web Applications
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Overview of HTML and CSS
  Overview of HTML
  Overview of CSS
  Creating a Web Application by Using Visual Studio 2017
  Lab : Exploring the Contoso Conference Application

 

 • Module 2: Creating and Styling HTML5 Pages
  Creating an HTML5 Page
  Styling an HTML5 Page
  Lab : Creating and Styling HTML5 Pages

 

 • Module 3: Introduction to JavaScript
  Overview of JavaScript
  Introduction to the Document Object Model
  Lab : Displaying Data and Handling Events by Using JavaScript

 

 • Module 4: Creating Forms to Collect Data and Validate User Input
  Creating HTML5 Forms
  Validating User Input by Using HTML5 Attributes
  Validating User Input by Using JavaScript
  Lab : Creating a Form and Validating User Input

 

 • Module 5: Communicating with a Remote Server
  Async programming in JavaScript
  Sending and Receiving Data by Using the XMLHttpRequest Object
  Sending and Receiving Data by Using the Fetch API
  Lab : Communicating with a Remote Data Source

 

 • Module 6: Styling HTML5 by Using CSS3
  Styling Text
  Styling Block Elements
  Pseudo-Classes and Pseudo-Elements
  Enhancing Graphical Effects by Using CSS3
  Lab : Styling Text and Block Elements using CSS3

 

 • Module 7: Creating Objects and Methods by Using JavaScript
  Writing Well-Structured JavaScript
  Creating Custom Objects
  Extending Objects
  Lab : Refining Code for Maintainability and Extensibility

 

 • Module 8: Creating Interactive Pages using HTML5 APIs
  Interacting with Files
  Incorporating Multimedia
  Reacting to Browser Location and Context
  Debugging and Profiling a Web Application
  Lab : Creating Interactive Pages by Using HTML5 APIs

 

 • Module 9: Adding Offline Support to Web Applications
  Reading and Writing Data Locally
  Adding Offline Support by Using the Application Cache
  Lab : Adding Offline Support to a Web Application

 

 • Module 10: Implementing an Adaptive User Interface
  Supporting Multiple Form Factors
  Creating an Adaptive User Interface
  Lab : Implementing an Adaptive User Interface

 

 • Module 11: Creating Advanced Graphics
  Creating Interactive Graphics by Using SVG
  Drawing Graphics by Using the Canvas API
  Lab : Creating Advanced Graphics

 

 • Module 12: Animating the User Interface
  Applying CSS Transitions
  Transforming Elements
  Applying CSS Key-frame Animations
  Lab : Animating User Interface Elements

 

 • Module 13: Implementing Real-Time Communications by Using Web Sockets
  Introduction to Web Sockets
  Using the WebSocket API
  Lab : Performing Real-time Communication by Using Web Sockets

 

 • Module 14: Performing Background Processing by Using Web Workers
  Understanding Web Workers
  Performing Asynchronous Processing by Using Web Workers
  Lab : Creating a Web Worker Process