Loading...

Terminy kursów:

22.11.2021 - 26.11.2021

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

MS-20466 Implementing Data Models and Reports with SQL Server 2014

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 2299 zł netto

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • tworzenie kostek OLAP, praca z miarami i wymiarami
 • podstawy MDX
 • praca z modelem Taular
 • podstawy DAX
 • raportowanie przy użyciu Reporting Services
 • integracja Reporting Services z SharePointem
 • tworzenie portalu BI i interaktywnych Dashboardów w SharePoint przy wykorzystaniu “SharePoint Performance Points Services”
 • wstęp do Data Mining

Przemysław Rosłon, Microsoft Certified Trainer


CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSE: Data Management  and Analytics
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to Business Intelligence and Data Modeling
  Introduction to Business Intelligence
  The Microsoft Enterprise BI Platform
  Lab : Exploring a BI Solution

 

 • Module 2: Creating Multidimensional Databases
  Introduction to Multidimensional Analysis
  Creating Data Sources and Data Source Views
  Creating a Cube
  Overview of Cube Security
  Lab : Creating a Multidimensional Database

 

 • Module 3: Working with Cubes and Dimensions
  Configuring Dimensions
  Defining Attribute Hierarchies
  Sorting and Grouping Hierarchies
  Lab : Working with Cubes and Dimensions

 

 • Module 4: Working with Measures and Measure Groups
  Working with Measures
  Working with Measure Groups
  Lab : Configuring Measures and Measure Groups

 

 • Module 5: Introduction to MDX
  MDX Fundamentals
  Adding Calculations to a Cube
  Using MDX to Query a Cube
  Lab : Using MDX

 

 • Module 6: Customizing Cube Functionality
  Implementing Key Performance Indicators
  Implementing Actions
  Implementing Perspectives
  Implementing Translations
  Lab : Customizing a Cube

 

 • Module 7: Implementing an Analysis Services Tabular Data Model
  Introduction to Tabular Data Models
  Creating a Tabular Data Model
  Using an Analysis Services Tabular Data Model in an Enterprise BI Solution
  Lab : Implementing an Analysis Services Tabular Data Model

 

 • Module 8: Introduction to Data Analysis Expression (DAX)
  DAX Fundamentals
  Using DAX to Create calculated Columns and Measures in a Tabular Data Model
  Lab : Creating Calculated Columns and Measures by using DAX

 

 • Module 9: Implementing Reports with SQL Server Reporting Services
  Introduction to Reporting Services
  Creating a Report with Report Designer
  Grouping and Aggregating Data in a Report
  Showing Data Graphically
  Filtering Reports Using Parameters
  Lab : Creating a Report with Report Designer

 

 • Module 10: Automating Report Execution and Delivery
  Managing Report Security
  Managing Report Execution
  Delivering Reports with Subscriptions and Data Alerts
  Troubleshooting Reporting Services
  Lab : Implementing Report Subscriptions

 

 • Module 11: Delivering BI with SharePoint PerformancePoint Services
  Introduction to SharePoint Server as a BI Platform
  Planning Security for a SharePoint Server BI Solution
  Planning for PerformancePoint Services
  Lab : Implementing PerformancePoint Services

 

 • Module 12: Performing Predictive Analysis with Data Mining
  Overview of Data Mining
  Using the Data Mining Add-in for Excel
  Creating a Custom Data Mining Solution
  Validating a Data Mining Model
  Connecting to and Consuming Data Mining Data
  Lab : Using Data Mining to Support a Marketing Campaign