MS-20417 Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • instalacja i konfiguracja Windows Server 2012
 • zarządzanie Windows Server 2012 za pomocą Windows PowerShell
 • zarządzanie magazynami w Windows Server 2012
 • implementacja usług sieciowych
 • implementacja dostępu zdalnego
 • implementacja klastrów pracy awaryjnej
 • implementacja Hyper-V
 • implementacja klastrów pracy awaryjnej z Hyper-V
 • implementacja zabezpieczeń danych dla użytkowników oraz urządzeń
 • implementacja Active Directory Domain Services (AD DS)
 • implementacja Active Directory Federation Services (AD FS)
 • monitorowanie i utrzymanie Windows Server 2012

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce:

 • MCSA: Windows Server 2012

 

MTA   MCS  MCSA  MCSE
MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Installing and Configuring Servers Based on Windows Server 2012
  Installing Windows Server 2012
  Configuring Windows Server 2012
  Configuring Remote Management for Windows Server 2012 Servers
  Lab : Installing and Configuring Servers Based on Windows Server 2012

 

 • Module 2: Monitoring and Maintaining Windows Server 2012
  Monitoring Windows Server 2012
  Implementing Windows Server Backup
  Implementing Server and Data Recovery
  Lab : Monitoring and Maintaining Windows Server 2012

 

 • Module 3: Managing Windows Server 2012 by Using Windows PowerShell 3.0
  Overview of Windows PowerShell 3.0
  Using Windows PowerShell 3.0 to Manage AD DS
  Managing Servers by Using Windows PowerShell 3.0
  Lab : Managing Servers Running Windows Server 2012 by Using Windows PowerShell 3.0

 

 • Module 4: Managing Storage for Windows Server 2012
  New Features in Windows Server 2012 Storage
  Configuring iSCSI Storage
  Configuring Storage Spaces in Windows Server 2012
  Configuring BranchCache in Windows Server 2012
  Lab : Implementing BranchCache
  Lab : Managing Storage for Servers Based on Windows Server 2012

 

 • Module 5: Implementing Network Services
  Implementing DNS and DHCP Enhancements
  Implementing IP Address Management
  NAP Overview
  Implementing NAP
  Lab : Implementing Network Services

 

 • Module 6: Implementing DirectAccess
  Overview of DirectAccess
  Installing and Configuring DirectAccess Components
  Lab : Implementing DirectAccess

 

 • Module 7: Implementing Failover Clustering
  Overview of Failover Clustering
  Lab : Implementing Failover Clustering

 

 • Module 8: Implementing Hyper-V
  Configuring Hyper-V Servers
  Configuring Hyper-V Storage
  Configuring Hyper-V Networking
  Configuring Hyper-V Virtual Machines
  Lab : Implementing Server Virtualization with Hyper-V

 

 • Module 9: Implementing Failover Clustering with Hyper-V
  Overview of the Integration of Hyper-V with Failover Clustering
  Implementing Hyper-V Virtual Machines on Failover Clusters
  Implementing Hyper-V Virtual Machine Movement
  Managing Hyper-V Virtual Environments by Using System Center Virtual Machine Manager
  Lab : Implementing Failover Clustering with Hyper-V

 

 • Module 10: Implementing Dynamic Access Control
  Overview of Dynamic Access Control
  Planning for a Dynamic Access Control Implementation
  Implementing and Configuring Dynamic Access Control
  Lab : Implementing Dynamic Access Control

 

 • Module 11: Implementing Active Directory Domain Services
  Deploying AD DS Domain Controllers
  Configuring AD DS Domain Controllers
  Implementing Service Accounts
  Implementing Group Policy in AD DS
  Maintaining AD DS
  Lab : Implementing AD DS

 

 • Module 12: Implementing Active Directory Federation Services
  Overview of Active Directory Federation Services
  Deploying Active Directory Federation Services
  Implementing AD FS for a Single Organization
  Deploying AD FS in a Business to Business Federation Scenario
  Lab : Implementing AD FS
supercena3 2299zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 21.05.2018 - 25.05.2018
 • 08.10.2018 - 12.10.2018
 • 17.12.2018 - 21.12.2018