Loading...

Terminy kursów:

15.11.2021 - 19.11.2021

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

MS-20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 2299 zł netto

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • konfiguracja zaawansowanych funkcji dla usług DHCP, DNS oraz IP Address Management (IPAM)
 • konfiguracja i zarządzanie iSCSI, BranchCache oraz File Server Resource Manager (FSRM)
 • konfiguracja Dynamic Access Control (DAC) do zarządzania i kontroli dostępu dla udostępnionych plików
 • planowanie i implementacja wdrożeń AD DS w ramach wielu domen i lasów
 • planowanie i implementacja wdrożeń AD DS w ramach wielu lokalizacji
 • implementacja i konfiguracja wdrożeń Active Directory Certificate Services (AD CS)
 • implementacja i konfiguracja Active Directory Rights Management Services (AD RMS)
 • implementacja i konfiguracja Active Directory Federation Services (AD FS)
 • zapewnienie wysokiej dostępności i równoważenia obciążenia sieciowego dla aplikacji opartych o Web z wykorzystaniem Network Load Balancing (NLB)
 • implementacja i weryfikacja wysokiej dostępności NLB
 • zapewnienie wysokiej dostępności za pomocą klastrów pracy awaryjnej
 • implementacja klastrów pracy awaryjnej
 • wdrażanie i zarządzanie maszynami wirtualnymi Hyper-V w ramach klastrów pracy awaryjnej
 • implementacja kopii zapasowych oraz rozwiązań odtwarzania po awarii zgodnie z wymaganiami biznesowymi oraz technicznymi

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: Windows Server 2012
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Implementing Advanced Network Services
  Configuring Advanced DHCP Features
  Configuring Advanced DNS Settings
  Implementing IPAM
  Managing IP Address Spaces with IPAM
  Lab : Implementing Advanced Network Services

 

 • Module 2: Implementing Advanced File Services
  Configuring iSCSI Storage
  Configuring BranchCache
  Optimizing Storage Usage
  Lab : Implementing Advanced File Services
  Lab : Implementing BranchCache

 

 • Module 3: Implementing Dynamic Access Control
  Overview of DAC
  Implementing DAC Components
  Implementing DAC for Access Control
  Implementing Access Denied Assistance
  Implementing and Managing Work Folders
  Lab : Implementing Secure Data Access

 

 • Module 4: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments
  Overview of Distributed AD DS Deployments
  Deploying a Distributed AD DS Environment
  Configuring AD DS Trusts
  Lab : Implementing Distributed AD DS Deployments

 

 • Module 5: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication
  AD DS Replication Overview
  Configuring AD DS Sites
  Configuring and Monitoring AD DS Replication
  Lab : Implementing AD DS Sites and Replication

 

 • Module 6: Implementing AD CS
  Using Certificates in a Business Environment
  PKI Overview
  Deploying CAs
  Deploying and Managing Certificate Templates
  Implementing Certificate Distribution and Revocation
  Managing Certificate Recovery
  Lab : Deploying and Configuring CA Hierarchy
  Lab : Deploying and Managing Certificates

 

 • Module 7: Implementing Active Directory Rights Management Services
  AD RMS Overview
  Deploying and Managing an AD RMS Infrastructure
  Configuring AD RMS Content Protection
  Configuring External Access to AD RMS
  Lab : Implementing AD RMS

 

 • Module 8: Implementing and Administering AD FS
  Overview of AD FS
  Deploying AD FS
  Implementing AD FS for a Single Organization
  Deploying AD FS in a Business-to-Business Federation Scenario
  Extending AD FS to External Clients
  Lab : Implementing AD FS for External Partners and Users
  Lab : Implementing AD FS

 

 • Module 9: Implementing Network Load Balancing
  Overview of NLB
  Configuring an NLB Cluster
  Planning an NLB Implementation
  Lab : Implementing NLB

 

 • Module 10: Implementing Failover Clustering
  Overview of Failover Clustering
  Implementing a Failover Cluster
  Configuring Highly Available Applications and Services on a Failover Cluster
  Maintaining a Failover Cluster
  Implementing a Multi-Site Failover Cluster
  Lab : Implementing Failover Clustering

 

 • Module 11: Implementing Failover Clustering with Hyper-V
  Overview of Integrating Hyper-V with Failover Clustering
  Implementing Hyper-V Virtual Machines on Failover Clusters
  Implementing Hyper-V Virtual Machine Movement
  Lab : Implementing Failover Clustering with Hyper-V

 

 • Module 12: Implementing Business Continuity and Disaster Recovery
  Data Protection Overview
  Implementing Windows Server Backup
  Implementing Server and Data Recovery
  Lab : Implementing Windows Server Backup and Restore