MS-20345-2 Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • planowanie wdrożenia Exchange Server 2016
 • planowanie i wdrożenie usług Mailbox i Client Access
 • zaprojektowanie i implementacja wysokiej dostępności
 • utrzymanie Exchange Server 2016
 • zabezpieczanie obsługi wiadomości
 • projektowanie i wdrożenie metod zgodności i przechowywania wiadomości
 • uaktualnienie do Exchange Server 2016
 • planowanie rozwiązań hybrydowych dla Exchange Server 2016

Krzysztof Jóźwiak, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce:

 • MCSE: Communication
MTA   MCS  MCSA  MCSE
MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Planning Exchange Server 2016 deployments
  New features in Exchange Server 2016
  Gathering business requirements for an Exchange Server 2016 deployment
  Planning for an Exchange Server deployment
  Designing a Unified Messaging (UM) deployment
  Lab : Planning Exchange Server 2016 deployments

 

 • Module 2: Planning and deploying Exchange Server 2016 Mailbox services
  Planning Exchange Server hardware requirements
  Planning Exchange Server for virtualization and Microsoft Azure integration
  Planning and implementing public folders
  Lab : Planning and implementing Exchange virtualization, mailbox databases, and public folders

 

 • Module 3: Planning and deploying message transport
  Designing message routing
  Designing transport services
  Designing the message-routing perimeter
  Designing and implementing transport compliance
  Lab : Planning and deploying message transport

 

 • Module 4: Planning and deploying client access
  Planning for Exchange Server 2016 clients
  Planning for client access
  Planning and implementing Office Online Server
  Planning and implementing coexistence of SharePoint 2016 with Exchange
  Designing external client access
  Lab : Planning and deploying client access Solutions

 

 • Module 5: Designing and implementing high availability
  Planning high availability for Exchange Server 2016
  Planning for load balancing
  Planning for site resilience
  Lab : Designing and implementing site resiliency

 

 • Module 6: Maintaining Exchange Server 2016
  Using Managed Availability to improve high availability
  Implementing DSC
  Lab : Maintaining Exchange Server 2016

 

 • Module 7: Designing messaging security
  Planning messaging security
  Designing and implementing AD RMS and Azure RMS integration
  Lab : Designing messaging security

 

 • Module 8: Designing and implementing message retention
  Overview of messaging records management and archiving
  Designing In-Place Archiving
  Designing and implementing message retention
  Lab : Designing and implementing message retention

 

 • Module 9: Designing messaging compliance
  Designing and implementing data loss prevention
  Designing and implementing In-Place Hold
  Designing and implementing In-Place eDiscovery
  Lab : Designing and implementing messaging compliance

 

 • Module 10: Designing and implementing messaging coexistence
  Designing and implementing federation
  Designing coexistence between Exchange organizations
  Designing and implementing cross-forest mailbox moves
  Lab : Implementing messaging coexistence

 

 • Module 11: Upgrading to Exchange Server 2016
  Planning an upgrade from previous Exchange Server versions
  Implementing the upgrade from previous Exchange Server versions
  Lab : Upgrading from Exchange Server 2013 to Exchange Server 2016

 

 • Module 12: Planning a hybrid Exchange Server deployment
  Basics of a hybrid deployment
  Planning and implementing a hybrid deployment
  Implementing advanced functionality for hybrid deployments
  Lab : Designing the integration with Exchange Online
supercena3 2299zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 18.12.2017 - 22.12.2017
 • 15.01.2018 - 19.01.2018
 • 26.02.2018 - 02.03.2018
 • 16.04.2018 - 20.04.2018
 • 11.06.2018 - 15.06.2018