Loading...

MS-20342 Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 2299 zł netto

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • opracowanie i wdrożenie ujednoliconego przesyłania wiadomości
 • zaplanowanie i wdrożenie odporności lokacji dla Exchange Server 2013
 • planowanie wirtualizacji usługi pocztowej
 • zaprojektowanie zabezpieczeń transportu wiadomości
 • opracowanie i wdrożenie zgodności i przechowywania wiadomości w środowisku Exchange Server
 • zaprojektowanie i włączenie zabezpieczeń administracyjnych
 • zarządzanie z poziomu PowerShell
 • opracowanie i wdrożenie integracji z Exchange Online
 • plan migracji z systemów pocztowych firm trzecich i migracja z wcześniejszych wersji Exchange Server

Krzysztof Jóźwiak, Microsoft Certified Trainer

 

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSE: Communication
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Designing and Implementing Site Resilience
  Telephony technologies overview
  Planning a Site Resilient Implementation
  Implementing Site Resilience
  Lab : Designing and Implementing Site Resiliency

 

 • Module 2: Planning Virtualization for Microsoft Exchange Server 2013
  Planning a Hyper-V Deployment to Exchange Server 2013
  Virtualizing Exchange Server 2013 Server Roles
  Lab : Planning the Virtualization of Exchange Server Roles

 

 • Module 3: Overview of Exchange Server 2013 Unified Messaging
  Overview of Telephony Technologies
  Unified Messaging in Exchange Server 2013
  Unified Messaging Components
  Lab : Unified Messaging Overview

 

 • Module 4: Designing and Implementing Exchange Server 2013 Unified Messaging
  Designing a Unified Messaging Deployment
  Deploying and Configuring Unified Messaging Components
  Designing and Implementing Exchange Server 2013 UM Integration with Lync Server 2013
  Lab : Designing and Implementing Exchange Server 2013 Unified Messaging

 

 • Module 5: Designing and Implementing Message Transport Security
  Overview of policy and compliance requirements
  Designing and implementing transport compliance
  Designing and implementing AD RMS integration with Exchange Server 2013
  Lab : Designing and implementing message transport security

 

 • Module 6: Designing and implementing message retention
  Overview of Messaging Records Management and Archiving
  Designing In-Place Archiving
  Designing and implementing message retention
  Lab : Designing and implementing message retention

 

 • Module 7: Designing and implementing messaging compliance
  Designing and implementing data loss prevention
  Designing and implementing an in-place hold
  Designing and implementing in-place e-discovery
  Lab : Designing and implementing messaging compliance

 

 • Module 8: Designing and Implementing Administrative Security and Auditing
  Designing and Implementing Role-Based Access Control (RBAC)
  Designing and implementing split permissions
  Planning and Implementing Audit Logging
  Lab : Designing and implementing administrative security and auditing

 

 • Module 9: Managing Exchange Server 2013 with Exchange Management Shell
  Overview of Windows PowerShell 3.0
  Managing Exchange Server Recipients by Using the Exchange Management Shell
  Using Windows PowerShell to Manage Exchange Server
  Lab : Managing Exchange Server 2013 with Exchange Management Shell

 

 • Module 10: Designing and implementing integration with Exchange Online
  Planning for Exchange Online
  Planning and implementing the migration to Exchange Online
  Planning to Coexist with Exchange Online
  Lab : Designing integration with Exchange Online

 

 • Module 11: Designing and implementing messaging coexistence
  Designing and implementing federation
  Designing coexistence between Exchange organizations
  Designing and implementing cross-forest mailbox moves
  Lab : Implementing messaging coexistence

 

 • Module 12: Designing and Implementing Exchange Server Upgrades
  Planning the Upgrade from Previous Exchange Server Versions
  Implementing the Upgrade from Previous Exchange Versions
  Lab : Upgrading from Exchange Server 2010 to Exchange Server 2013