MS-20342 Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • opracowanie i wdrożenie ujednoliconego przesyłania wiadomości
 • zaplanowanie i wdrożenie odporności lokacji dla Exchange Server 2013
 • planowanie wirtualizacji usługi pocztowej
 • zaprojektowanie zabezpieczeń transportu wiadomości
 • opracowanie i wdrożenie zgodności i przechowywania wiadomości w środowisku Exchange Server
 • zaprojektowanie i włączenie zabezpieczeń administracyjnych
 • zarządzanie z poziomu PowerShell
 • opracowanie i wdrożenie integracji z Exchange Online
 • plan migracji z systemów pocztowych firm trzecich i migracja z wcześniejszych wersji Exchange Server

Krzysztof Jóźwiak, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce:

 • MCSE: Communication
MTA   MCS  MCSA  MCSE
MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Overview of Exchange Server 2013 Unified Messaging
  Telephony technologies overview
  Unified Messaging in Exchange Server 2013
  Unified Messaging components
  Lab : Unified Messaging Overview

 

 • Module 2: Designing and implementing Exchange Server 2013 Unified Messaging
  Designing a Unified Messaging deployment
  Deploying and configuring Unified Messaging components
  Integrating Exchange Server 2013 Unified Messaging with Lync
  Lab : Designing and Implementing Exchange Server 2013 Unified Messaging

 

 • Module 3: Designing and implementing site resiliency
  Site resiliency in Exchange Server 2013
  Planning a site resilient implementation
  Implementing site resiliency
  Lab : Designing and implementing site resiliency

 

 • Module 4: Planning virtualization for Exchange Server 2013
  Hyper-V 3.0 overview
  Virtualizing Exchange Server 2013 server roles
  Lab : Planning virtualization of Exchange Server roles

 

 • Module 5: Designing and implementing message transport security
  Overview of policy and compliance requirements
  Designing and implementing transport compliance
  Designing and implementing AD RMS integration with Exchange Server 2013
  Lab : Designing and implementing message transport security

 

 • Module 6: Designing and implementing message retention
  Message records management and archiving overview
  Designing in-place archiving
  Designing and implementing message retention
  Lab : Designing and implementing message retention

 

 • Module 7: Designing and implementing messaging compliance
  Designing and implementing data loss prevention
  Designing and implementing an in-place hold
  Designing and implementing in-place e-discovery
  Lab : Designing and implementing messaging compliance

 

 • Module 8: Designing and implementing administrative security and auditing
  Designing and implementing role based access control
  Designing and implementing split permissions
  Planning and implementing audit logging
  Lab : Designing and implementing administrative security and auditing

 

 • Module 9: Managing Exchange Server 2013 with Exchange Management Shell
  Overview of Windows PowerShell 3.0
  Using Exchange Management Shell to manage Exchange Server recipients
  Managing Exchange Server 2013 with Exchange Management Shell
  Lab : Managing Exchange Server 2013 with Exchange Management Shell

 

 • Module 10: Designing and implementing integration with Exchange Online
  Planning for Exchange Online
  Planning and implementing the migration to Exchange Online
  Planning coexistence with Exchange Online
  Lab : Designing integration with Exchange Online

 

 • Module 11: Designing and implementing messaging coexistence
  Designing and implementing federation
  Designing coexistence between Exchange organizations
  Designing and implementing cross-forest mailbox moves
  Lab : Implementing messaging coexistence

 

 • Module 12: Designing and implementing Exchange Server migrations and upgrades
  Designing migration from non-Exchange email systems
  Planning the upgrade from previous Exchange versions
  Implementing the migration from previous Exchange versions
  Lab : Designing and implementing Exchange Server migrations
supercena3 2299zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 16.04.2018 - 20.04.2018
 • 11.06.2018 - 15.06.2018
 • 20.08.2018 - 24.08.2018
 • 01.10.2018 - 05.10.2018
 • 10.12.2018 - 14.12.2018