Loading...

Terminy kursów:

20.01.2020 - 24.01.2020
20.04.2020 - 24.04.2020

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

MS-20331 Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 2299zł

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • kluczowe funkcjonalności platformy SharePoint Server
  • architektura logiczna obiektów
  • architektura fizyczna farmy
  • instalacja i konfiguracja SharePoint Server
  • tworzenie aplikacji web, puli aplikacji oraz zbiorów witryn
  • planowanie i konfiguracja aplikacji usługowych
  • konfiguracja uwierzytelniania w SharePoint Server
  • zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami
  • taksonomie i profile użytkownika
  • konfiguracja wyszukiwania
  • monitorowanie i tworzenie kopii zapasowych środowiska SharePoint Server

Łukasz Zajączkowski, Microsoft Certified Trainer

 CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSE: Productivity
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

  • Module 1: Introducing SharePoint Server 2013
    Key Components of a SharePoint Deployment
    New Features in SharePoint 2013
    SharePoint 2013 Deployment Options

 

  • Module 2: Designing an Information Architecture
    Identifying Business Requirements
    Understanding Business Requirements
    Organizing Information in SharePoint 2013
    Planning for Discoverability
    Lab : Creating an Information Architecture – Part One
    Lab : Creating an Information Architecture – Part Two

 

  • Module 3: Designing a Logical Architecture
    Overview of SharePoint 2013 Logical Architecture
    Documenting Your Logical Architecture
    Lab : Designing a Logical Architecture

 

  • Module 4: Designing a Physical Architecture
    Designing Physical Components for SharePoint Deployments
    Designing Supporting Components for SharePoint Deployments
    SharePoint Farm Topologies
    Mapping a Logical Architecture Design to a Physical Architecture Design
    Lab : Designing a Physical Architecture

 

  • Module 5: Installing and Configuring SharePoint Server 2013
    Installing SharePoint Server 2013
    Scripting Installation and Configuration
    Configuring SharePoint Server 2013 Farm Settings
    Lab : Deploying and Configuring SharePoint Server 2013 – Part One
    Lab : Configuring SharePoint Server 2013 Farm Settings

 

  • Module 6: Creating Web Applications and Site Collections
    Creating Web Applications
    Configuring Web Applications
    Creating and Configuring Site Collections
    Lab : Creating and Configuring Web Applications
    Lab : Creating and Configuring Site Collections

 

  • Module 7: Planning and Configuring Service Applications
    Introduction to Service Application Architecture
    Creating and Configuring Service Applications
    Lab : Planning and Configuring Service Applications

 

  • Module 8: Managing Users and Permissions
    Authorization in SharePoint 2013
    Managing Access to Content
    Lab : Securing Content in SharePoint Sites
    Lab : Managing Users and Groups

 

  • Module 9: Configuring Authentication for SharePoint 2013
    Overview of Authentication
    Configuring Federated Authentication
    Configuring Server-to-Server Authentication
    Lab : Configuring SharePoint 2013 to Use Federated Identities

 

  • Module 10: Securing a SharePoint 2013 Deployment
    Securing the Platform
    Configuring Farm-Level Security
    Lab : Hardening a SharePoint 2013 Server Farm
    Lab : Configuring Farm-Level Security

 

  • Module 11: Managing Taxonomy
    Managing Content Types
    Understanding Term Stores and Term Sets
    Managing Term Stores and Term Sets
    Lab : Configuring Content Type Propagation
    Lab : Configuring and Using Managed Metadata Term Sets

 

  • Module 12: Configuring User Profiles
    Configuring the User Profile Service Application
    Managing User Profiles and Audiences
    Lab : Configuring My Sites and Audiences
    Lab : Configuring User Profiles

 

  • Module 13: Configuring Enterprise Search
    Understanding the Search Service Architecture
    Configuring Enterprise Search
    Managing Enterprise Search
    Lab : Configuring the Search Experience
    Lab : Configuring Enterprise Search

 

  • Module 14: Monitoring and Maintaining a SharePoint 2013 Environment
    Monitoring a SharePoint 2013 Environment
    Tuning and Optimizing a SharePoint Environment
    Planning and Configuring Caching
    Troubleshooting a SharePoint 2013 Environment
    Lab : Investigating Page Load Times
    Lab : Monitoring a SharePoint 2013 Deployment