MS-20246 Monitoring and Operating a Private Cloud

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • omówienie idei chmury IT
 • konfiguracja i optymalizacja chmury prywatnej
 • wdrażanie usług Cloud
 • monitorowanie usług Cloud
 • konfiguracja monitorowania wydajności aplikacji w środowisku Cloud
 • obsługa i rozszerzanie zarządzania usługami w środowisku Cloud
 • automatyzacja tworzenia incydentów, korygowania oraz żądań zmiany w środowisku Cloud
 • zarządzanie problemami w środowisku Cloud
 • usługi typu Self-Service oraz Multi-Tenant w Windows Azure Pack
 • konfiguracja wysokiej dostępności, ochrona oraz odtwarzanie w środowisku Cloud
 • optymalizacja infrastruktury Cloud
 • konfiguracja SLA, pulpitów oraz widżetów w środowisku Cloud

Marcin Ostrowski, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce:

 • MCSE: Private Cloud
MTA   MCS  MCSA  MCSE
MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Introduction to the Cloud Model
  Overview of the Cloud Computing Model
  Requirements for a Private Cloud
  Requirements for a Public or Hybrid Cloud
  Operating a Hybrid Cloud Infrastructure with System Center
  Maintaining the Health of a Cloud
  Integrating System Center Components
  Lab : Verifying the Private Cloud Infrastructure

 

 • Module 2: Configuring a Private Cloud Environment
  Overview of System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager
  Managing the Virtual Environment with Virtual Machine Manager
  Creating Clouds
  Lab : Configuring and Optimizing a Microsoft Private Cloud

 

 • Module 3: Deploying Cloud Services
  Overview of Service Templates
  VMM Profiles
  Web Deploy Packages
  Overview of Server App-V
  Data-Tier Application Packages
  Deploying Services through App Controller
  Lab : Importing and Deploying the StockTrader Application

 

 • Module 4: Monitoring Cloud Based Applications
  Overview of System Center 2012 R2 Operations Manager
  Agent Deployment in Operations Manager
  Configuring Custom Monitoring
  Monitoring the Network Infrastructure
  Monitoring Distributed Applications
  Lab : Monitoring Private Cloud Services

 

 • Module 5: Configuring Application Performance Monitoring
  Application Performance Monitoring
  Advanced Monitoring in APM
  Viewing Application Performance Data in Operations Manager
  Lab : Configuring Application Performance Monitoring

 

 • Module 6: Operating and Extending Service Management in the Private Cloud
  Overview of Service Manager
  Configuring Security and User Roles
  Configuring Work Items
  Configuring Incident Queues
  Configuring Service Offerings for a Cloud
  Lab : Operating and Extending Service Management in a Cloud

 

 • Module 7: Automating Incident Creation, Remediation, and Change Requests
  Overview of System Center 2012 R2 Orchestrator
  Integrating Orchestrator with Operations Manager and Service Manager
  Lab : Automating Incident Creation, Remediation and Change Requests

 

 • Module 8: Problem Management in the Private Cloud
  Overview of Problem Management
  Creating Custom Rules
  Lab : Automating Problem Management in the Private Cloud

 

 • Module 9: Automating Self-Service Provisioning
  Installing and Configuring the System Center Cloud Services Process Pack
  Cloud Services Configuration Items
  Cloud Services Request Items
  Lab : Automating Self-Service Provisioning

 

 • Module 10: Operating a Self-Service, Multi-tenant Cloud with Windows Azure Pack
  Windows Azure Pack Key Concepts
  Administer Windows Azure Pack
  Windows Azure Pack Providers

 

 • Module 11: High Availability, Protection, and Recovery for the Cloud
  High Availability for a Cloud
  Protecting Data in the Private Cloud
  Recovering Data in the Private Cloud
  Lab : Cloud Protection and Recovery

 

 • Module 12: Optimizing Your Cloud Infrastructure
  Using Virtual Machine Manager to Keep the Cloud infrastructure Up-To-Date
  Using Configuration Manager to Keep Virtual Machines Up-To-Date
  Using System Center Advisor to Optimize Cloud infrastructure
  Using Pro-Tips to Optimize Cloud infrastructure
  Lab : Optimizing Your Cloud Infrastructure

 

 • Module 13: Configuring SLAs, Dashboards, and Widgets
  Service Level Tracking
  Configuring and Deploying Widgets and Dashboards
  Publishing Real-Time State with Microsoft Visio Snap-in
  System Center Analytics
  Using Excel and SSRS to View Data
  Configuring Service Reporting
  Lab : Configuring SLAs, Dashboards, and Widgets
supercena3 2299zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 23.10.2017 - 27.10.2017
 • 05.02.2018 - 09.02.2018
 • 16.04.2018 - 20.04.2018