Loading...

Terminy kursów:

03.09.2018 - 07.09.2018
05.11.2018 - 09.11.2018
17.12.2018 - 21.12.2018

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

MS-10995 Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 1999 zł

Opis kursu

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • xxx


Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Overview of Azure Stack
  What is Azure Stack?
  Comparing Azure Stack with Microsoft Azure.
  Comparing Azure Stack to Windows Azure Pack.

 

 • Module 2: Deploying Microsoft Azure Stack
  Microsoft Azure Stack Architecture.
  Azure Stack Prerequisites.
  Installing Azure Stack.
  Lab: Confirming prerequisites and installing Microsoft Azure Stack

 

 • Module 3: Foundational Components of Microsoft Azure Stack
  Windows Server 2016 and System Center 2016.
  Identity and Authentication.
  Lab: Reviewing the Azure Stack Infrastructure

 

 • Module 4: Microsoft Azure Stack and DevOps
  Technologies used in Microsoft Azure Stack for DevOps.
  Azure Resource Manager Templates.
  How does DevOps use the Azure Stack Technologies?
  Lab: Debugging and Deploying ARM Templates

 

 • Module 5: Offering Microsoft Azure Stack Resources
  Working with Plans and Offers.
  Microsoft Azure Stack Marketplace.
  Lab: Managing Offers and Plans in Microsoft Azure Stack

 

 • Module 6: Infrastructure as a Service and Microsoft Azure Stack
  Software Defined Networking improvements with Microsoft Azure Stack and Windows Server 2016.
  Azure Stack Storage.
  Virtual Machines in Microsoft Azure Stack.
  Lab: Provisioning Storage and Virtual Machines in Microsoft Azure Stack

 

 • Module 7: Platform as a Service and Microsoft Azure Stack
  Understanding the concept of PaaS.
  SQL Server and My SQL Server Providers in Microsoft Azure Stack.
  App Service Resource Provider.
  Lab: Configuring Resource Providers in Microsoft Azure Stack

 

 • Module 8: Monitoring in Microsoft Azure Stack
  Field Replaceable Unit.
  Azure Stack Control Plane Monitoring.
  Patching the Azure Stack Infrastructure.
  Monitoring Guest Workloads in Microsoft Azure Stack.
  Troubleshooting Azure Stack.
  Lab: Troubleshooting and Monitoring Microsoft Azure Stack and Guest Operating Systems

 

 • Module 9: License Microsoft Azure Stack and Billing Tenants
  How to pay for Azure Stack.
  Azure Consistent Usage API.
  Lab: Obtaining Usage Information

 

 • Module 10: Custom and Third-Party Resource Providers for Microsoft Azure Stack
  Developing Custom Resource Providers for Azure Stack.
  Third-Party Resource Providers.
  Lab: Configuring Third-Party and Custom Resource Providers in Microsoft Azure Stack